1 MAYIS’TA ANKARA SİHHİYE MEYDANINDAYIZ

1 MAYIS’TA ANKARA SİHHİYE MEYDANINDAYIZ

BASINA VE KAMUOYUNA

 

Bilindiği üzere  1 Mayıs kutlamalarının bütün konfederasyonlarla birlikte ortak olarak kutlanması için, Türk-İş’in çağrısıyla yapılan toplantıya katıldık.. Ancak o toplantıda sınıf bilincinden uzak, sendikal kaygılarla davranan ve dayatmacı bir tavır sergilenmesi nedeniyle emeğin bayramının ortaklaşa kutlanması kararı çıkarılamamıştır.

            Son olarak Türk-İş tarafından Birleşik Kamu-İş, Türk-İş, T. Kamu-Sen, Hak-İş ve Memur-Sen’in ortaklaşa yapacağı bir açıklamayla 1 Mayısı ortak kutlayacağımızı kamuoyuna duyuralım çağrısı yapılmış ancak şifahi olarak ta Memur-Sen birlikteliği istemiyor bu yüzden Türk-İş, T.Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş olarak İzmir’de ortak miting yapalım, Hak-İş ve Memur-Sen’de Ankara Tandoğan Meydanında miting yapsın, demişlerdir.

            Tekliflerine teşekkür ederiz. Ancak biz emeğin bayramının her ilde tek meydanda ve sınıf bilinciyle birlikte kutlanmasının gerektiğini düşünüyoruz ve Alanlarda ortaklaşmaya engel olanları kınıyoruz. Ülkemiz ve emeğimiz bu denli açık saldırılara uğrarken, Suriye ile savaş kapıda iken, emekçiler yoksulluk sınırında açlığa mahkum edilmişken, Ülkemizin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü tehdit altındayken emekçiler bayramda bile bir araya gelemediler söylemine zemin hazırlayanlar tarih önünde sorumlu olacaklardır.

Bu noktada 24/01/2012 tarihinde Ankara Valiliğine 128 sayılı yazımız ile bildirimde bulunduğumuz üzere Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak 1 Mayıs Bayramını Ankara Sihhiye meydanında kutlayacağımızı başta üyelerimiz ve dostlarımız olmak üzere tüm kamuoyuna saygıyla duyururuz.

             Sınıf bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini düşünenleri, 1Mayıs’ın barış, kardeşlik duyguları ile kutlanmasını isteyenleri,alanlar herkese açık olmalı diyenleri1 Mayıs sabahı saat 10.00’da toplanma yeri olan Ankara Tren Garında toplanıp kortej eşliğinde yürüyerek Ankara SIHHIYE Meydanında bayram kutlamaya davet ediyoruz.

 

 

                                                                                                              Yönetim Kurulu A.

                                                                                                                İsmail TUTOĞLU      

Genel Başkan