12 EYLÜL FAŞİST DARBESİ’NİN UYGULAMALARINI UNUTMUYORUZ

12 EYLÜL FAŞİST DARBESİ’NİN UYGULAMALARINI UNUTMUYORUZ

Bugün, 12 Eylül karanlığının, baskısının, zulmünün, işkencesinin, hapishanelerinin ve ölümlerinin karanlık yıldönümüdür.

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinde 39 yıl geçse de 12 Eylül darbesinin faşist uygulamaları akıllardaki tazeliğini ve günceliğini korumaktadır.

12 Eylül faşist darbesi, Türkiye Cumhuriyeti’ni siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak değiştirmeyi amaçlamıştır. Darbeciler bir bakıma amaçlarına ulaşmıştır. 12 Eylül darbesiyle; demokratik haklar, sendikalar haklar ve özgürlük fikirleri bastırıldı, gerici ve faşist düşüncelerin önü açıldı.

12 Eylül darbesini gerçekleştiren ve destekleyen ABD ve NATO, Türkiye’de siyasal İslam düzenin temellerini o gün atmaya başlamıştır.

Darbeyle, Atatürk devrim ve ilkelerinin ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel kökleri değiştirilmek istendi.  Gerici ve faşist hareketlerle çağdaş ve ilerici düşünceler bastırıldı. Yurttaşlık bilinci ortadan kaldırılarak itaatkar bir toplum yaratıldı. “Yeşil Kuşak” ve Neoliberal politikalar ağırlık kazandı. Grev ve Toplu Sözleşme hakları yok edilerek, sendikalar kapatıldı ve emekçiler örgütsüzleştirildi. Emekçilere adeta kölelik koşulları dayatıldı.

12 Eylül darbesinin Türkiye üzerinde bıraktığı derin izler her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasal İslamcı ve gerici içerikli öğretim programlarıyla yeni nesiller yetiştirilmekte, Atatürk ilke ve devrimleri, cumhuriyetin ve demokrasinin kazanımları ortadan kaldırılmak istenmektedir.

12 Eylül faşist darbesinin üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen ülke tarihine bıraktığı izler görülmektedir. Ancak Ulusumuzun kurtarıcısı, çağdaş, laik, demokratik cumhuriyetimizin kurucusu, cumhuriyet devrimlerinin mimarı Mustafa Kemal Atatürk’e ve kurduğu laik cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacağız.

Darbelerin asıl hedefi Türkiye Cumhuriyeti, demokrasisi,  Atatürk ilke ve devrimleridir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 12 Eylül karanlığına karşı modern Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kazanımlarını sonsuza kadar koruyacağımızı ve her türlü darbeye karşı net ve kararlı bir tavır içerisinde olacağımızı belirtiyoruz.  

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU