19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

Bugün, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Samsun'a çıkarak, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının 99. yıldönümüdür.

19 Mayıs 1919 tarihi, tarihten silinmek istenen Türk ulusunun yeniden dirildiği başlangıçtır. O günü, ünlü yapıtı Nutuk’un girişinde unutulmaz sözcüklerle anlatır Atatürk: “1919 yılının Mayısının 19. Günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş: Ulus yorgun ve yoksul durumda… Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde…”

Ülkenin kurtuluşunun ancak Ulusla birlikte başarılabileceğini gören Mustafa Kemal Atatürk; Türk Ulusunun etrafından, Türk Ulusu da Atatürk’e kenetlenerek Ulusal Kurtuluş Savaşı ile var olma mücadelesi vermiştir. Türk Ulusu, Atatürk önderliğinde birleşerek kendi kaderine el koymuştur.

19 Mayıs, emperyalizme karşı bağımsızlık, saltanat ve hilafete karşı demokrasi savaşının adıdır. 19 Mayıs 1919, bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtaran, Türk Milletinin ulus olmaya yönelik olarak yazgısını değiştiren, yarınlarını aydınlatan, çağdaş uygar bir yaşama yönlendiren ve sonuçta tam bağımsızlığını sağlayan büyük Türk ulusunun ve Atatürk’ün doğum günüdür.  Vatan topraklarını işgal eden emperyalistlere karşı eşsiz bir direnişin başladığı gün olan 19 Mayıs, bağımsızlık ve hürriyet mücadelesinin en anlamlı sembollerindendir.

Ülkemizi uzun yıllardır yönetmeye çalışan AKP iktidarı, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanmasına sınırlama getirmesi ve giderek unutturmak, önemsizleştirmek ve değersizleştirmek amacıyla elinden geleni yapmıştır.  Ancak Türk gençliği kararlı bir şekilde Cumhuriyet’in temel değerlerine, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkacaktır.  Atatürk, Gençliğe Sesleniş ve gelecek kuşaklara inancını ve güvenini şu sözlerle tarihe kaydetmiştir: “… Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler…” 

Atatürk gençliği; Cumhuriyet'in temel değerlerine, laik, demokratik, parlamenter, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Ata’mıza ve onun Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimize duyduğumuz saygı ve minnetin bir ifadesi olan,19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını her zamankinden daha fazla sahipleneceğiz.

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’e, devrim ve ilkelerine, Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerlerine ve kazanımlarına sahip çıkacağız. Ulusal değerlerimizin ve ulusal bayramlarımızın sorumluluğunu ve bilincini taşıyan Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği  bir gençliği yaratıp destek vereceğiz.

 Bu duygu ve düşüncelerle Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bağımsızlığımızı kazandıran Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını saygı ile anıyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU