2012 BÜTÇESİ HALKÇI BİR BÜTÇE DEĞİLDİR!

2012 BÜTÇESİ HALKÇI BİR BÜTÇE DEĞİLDİR!

BASINA VE KAMUOYUNA


 

Bilindiği üzere 2012 bütçe tasarısı TBMM’ye sunuldu. Mecliste görüşülmekte olan bu bütçe halkçı bir bütçe değildir. Kamu emekçilerini dikkate alan, çalışanların sorunlarını biraz olsun hafifleten, çözüm odaklı bir bütçe hiç değildir. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; emekliyi açlık sınırının altında, çalışanları yoksulluk sınırında yaşamaya mahkûm eden bir bütçeyi kabul etmiyoruz.


 

Kapitalist sistemin Dünya ölçekli yaşadığı kriz kapımıza dayanmışken Ülkemizde pembe tablolarla bu durum gizlenmeye çalışılmakta ve 2012 Bütçesi ile yaşanan krizin faturası emekçilere kesilmektedir. Bu bütçenin içinde işçi, memur, emekli, esnaf, çiftçi yani halkımız yoktur. Bu bütçenin arkasında rantiyeci ve vahşi kapitalizmin temsilcileri bulunmaktadır. Kapitalizm kendi yarattığı krizden daha fazla sömürü ile çıkmaya çalışmaktadır.


 

Siyasal İktidarın uzunca bir süredir emek örgütleri arasında yaptığı ayrımcılık Başbakan Yardımcısının yaptığı açıklamalarla kesinleşmiştir. Siyasetin sendikal sürece direk müdahalesinin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı günümüzde İktidardan bağımsız bir mücadelenin bu hormonlu sendikal yapılarca yürütülemeyeceği çok açıktır. Bu anlamda özellikle en fazla üyeye sahip sendikanın muhatap alınacağını söylemek demokratik kültürle de bağdaşmaz.

 

12 Eylül Anayasa referandumu sonrası birbiri ardına Yargıtay, Danıştay ve HSYK değişikliklerini alelacele gündeme getirip kadrolaşma yolunda son derece hızlı davranan Siyasal iktidar Kamu Emekçileri söz konusu olduğunda ayak sürümekte; kamu çalışanlarının Grevli-toplu sözleşme yasası ile uğraşacağına, şike yasası ile uğraşmaktadır. İki buçuk milyon memurun maaşlarının hala belirlenememiş olması iktidarın çalışanlara gösterdiği duyarlılığı yansıtmaktadır.


 

Bu bağlamda 2012 bütçesi yeniden gözden geçirilmeli ve emekçilerin, sağlıktan, eğitime temel sorunlarını çözecek ve halkın tüm ihtiyaçlarını dikkate alan bir bütçe acilen hayata geçirilmelidir.


 


 

                                                                                     İsmail TUTOĞLU

                                                                                        Genel Başkan