MEMURA GÜVENCELİ ÇALIŞMA VE GREV HAKKI SAĞLANMALI

MEMURA GÜVENCELİ ÇALIŞMA VE GREV HAKKI SAĞLANMALI

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Başkanı toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde diğer kamu sendikalarının toplantılara katılmamasını, toplantılarda kalabalık yapmamasını istemişti. Memur-Sen Genel Başkanı bu açıklaması ile kendi üyeleri dâhil olmak üzere ülkemizde çalışan milyonlarca kamu çalışanının haklarını ve çıkarlarını çiğnemektedir. Yoksulluk sınırının altında çalışan kamu çalışanlarının sorunlarını görmezden gelen, sendikadan çok hükümetin politikalarına onay veren bir kurum olarak çalışan Memur-Sen Konfederasyonu’nun bu açıklamaları kabul edilemez. Memur-Sen Genel Başkanı bu türlü ifadeler kullanacağına; ülkemizde çalışan milyonlarca kamu çalışanının güvenceli çalışma ve diğer gelişmiş ülkelerde olan grev hakkını savunmalıdır. Diğer ülkelerde memurların grev hakkı: Kimi AB ülkelerinde memurların ve kamu çalışanlarının hem güvenceli statülüleri hem de grev hakkı bulunmaktadır. Statülü hukuk çerçevesinde atanan bir memur, kariyer süreci içerisinde hem güvenceli durumunu korumakta hem de grev hakkına sahip olabilmektedir. Örneğin Fransa'da memurun hem statülü güvencesi hem de grev hakkı vardır. Memurların grev ve güvenceli çalışma hakkına sahip olduğu diğer ülkeler; İtalya, İspanya, Yunanistan ve Fransa’da benzer bir durum söz konusudur. İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkelerinde de memurların grev hakkı yasal güvence altına alınmıştır. Tüm bunların yanı sıra Finlandiya, Lüksemburg, Portekiz, Kıbrıs Rum Kesimi gibi ülkelerde de, memurların grev hakkı bulunmaktadır. Hali hazırda ülkemizde memurların ne özgür bir toplu iş sözleşmesi yapabilme hakkı ne de grev hakkı bulunmaktadır. Yeni Ekonomik Program çerçevesinde ‘’Kamuda Esnek Çalışma’’ adı altında yeni dönemde getirilecek olan çalışma sistemi ile kamu çalışanlarının güvenceli çalışma hakkının tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu bakımdan kamu çalışanlarına yönelik hiçbir iyileştirme çabası içerisinde olmayan AKP iktidarı tarafından kamu çalışanlarının, çalışma güvencelerine dönük değişiklikler yapılmalı, 657 Sayılı kanundaki devlet memurunun güvencesi korunmalıdır. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak diyoruz ki; öncelikle kamu çalışanlarına özgür ve bağımsız toplu iş sözleşmesi yapabilmesi sağlanmalı, kamu çalışanlarına grev hakkı tanınmalıdır.