ODTÜ’DEKİ HUKUKSUZLUĞA SON VERİLİP ORMANLARIN KESİLMESİ DURDURULMALIDIR !

ODTÜ’DEKİ HUKUKSUZLUĞA SON VERİLİP ORMANLARIN KESİLMESİ DURDURULMALIDIR !

Türkiye’nin doğası ve ekosistemi katledilmektedir. Akıl ve bilim yuvası ODTÜ’de 40 dönümlük kavaklık alanda Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından inşaat ruhsatı ve kazı izni olmadan yurt inşaatına başlanması amacıyla ağaçların kesilmesi kabul edilemez.

AKP iktidarı ve ODTÜ rektörlüğü; akla, bilime ve hukuka aykırı ne varsa uygulamakta ısrarcı davranmaktadır.

Kredi Yurtlar Kurumu tarafından ruhsat alınmadan ve doğal SİT alanı niteliklerini haiz ODTÜ Kampüs alanı içerisindeki kavaklık alana girilmek suretiyle ağaç kesimi ve inşaata başlama işlemleri yürütmesi hukuksuzdur.

Kavaklık alanda, inşaat yapımı için imar yönetmeliğine aykırı olarak şantiye binası yapılmasına izin verilmesine ve ruhsatsız olarak kaçak bir yapılaşmaya müdahale etmek isteyen Çankaya Belediyesi’nin ilgili memurlarının denetim yapmasının engellenmesi keyfiyetin ve hukuksuzluğun geldiği durumu anlatmaktadır.

AKP’nin, ağaca, yeşile, doğaya düşman ve halka ait kamu mallarının talan eden zihniyeti devam etmektedir. AKP; doğayı, yaşamı, insanı, hayvanı, canlıyı ve tüm değerleri yok etme pahasına inşaatlar yapmaktan uzak durmalıdır.

AKP iktidarının kentleri, doğayı ve çocuklarımızın geleceğini hedef alan kar hırsıyla yoğrulmuş politikalarından vazgeçmelidir.

ODTÜ’de KYK Yurdu projesinin uygulanmasının üniversitenin doğa bütünlüğüne, demokratik kültürüne ve kampüs ekolojisine geri dönülmez zararlar vermesi kaçınılmazdır. Zengin bitki örtüsünü barındıran yerdeki ağaçların motorlu testerelerle kesilmesi ve yok edilmek istenmesi AKP ve ODTÜ rektörünün zihniyetini göstermektedir.

Doğasını ve çevresini korumak isteyen doğa dostu öğrencilere ve insanlara karşı polis eşliğinde müdahale edilmesi anlaşılır gibi değildir.

Ruhsat olmadan bir yapının inşasının başlanması hukuksal olarak mümkün değildir, ODTÜ Rektörü Verşan Kök’ün bu duruma izin vermesi suçtur.

ODTÜ’de hem ağaç katliamından hem de hukuk katliamından vazgeçilmelidir.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak;  KYK yetkilileri hakkında acilen soruşturma yürütülmelidir,  ruhsatsız olarak kaçak bir yapılaşmaya göz yuman, kamu görevini kötüye kullanan kamu görevlileri hakkında yasal işlem başlatılmasını istiyoruz. 


BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU