Acil servisler personel yokluğundan kapatılıyor!

Acil servisler personel yokluğundan kapatılıyor!

Genel Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sağlık ve sosyal hizmetlerde iş kazasız, şiddetsiz, cinayetsiz ve intihar habersiz bir gün geçmediğini belirterek  yeterli sağlık personel istihdamının yapılmaması nedeniyle çalışanların ağır iş yükü altında ezildiğini  söyledi.

On binlerce işsiz sağlıkçının kadro beklediğini anımsatan Bacaksız yaptığı yazılı açıklamada  taşeron ve farklı statüde istihdam edilen çalışanların  gelecek kaygısı yaşadığını vurguladı. Bacaksız, “İş kazaları ve meslek hastalıkları artıyor. Bozulan sağlık sisteminde halk acillere akın ediyor. Acil servis çalışanlarının istifası artık sıradan bir duruma dönüşüyor. Sağlık personeli eksikliği nedeniyle hasta yatak sayıları azaltılıyor, klinikler ve acil servisler kapatılıyor. Yoğun bakım yatak yetersizliğinden hasta sağlık çalışanı ölüyor. Çalışanlar, liyakatsız yöneticiler, torpil, kayırma yandaş sendika baskısı altında eziliyor. Hükümet, bakanlıklar ve kurum yöneticileri yargı kararlarını tanımıyor. Cumhuriyetin kamu düzeni, devletin memuru anlayışı yok ediliyor.” dedi.

Tam gün çalışma zorunluluğu olan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının döner sermaye, ek ödeme, performans sistemi aldatmacası ile en düşük maaşa mahkum edildiğini belirten Bacaksız,  bu yöntemle özelleştirme ve taşeron çalışmanın altyapısının hazırlandığını söyledi.

FARKLI UYGULAMA ŞART

Sağlık hizmetinin yaşam hakkıyla ilgili olduğunu kaydeden  Bacaksız,  sözlerini şöyle sonlandırdı:

''Sağlık çalışanları farklı çalışma şekline tabi tutulmaktadır. Bu özelliği nedeniyle devletin, diğer kamu çalışanlarından farklı olarak sağlık hizmeti sunanlara yönelik farklı uygulamalar yapması zorunludur. Sağlık personelinin insan onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilmesi için çalışma koşullarında, maaş ve özlük haklarında acil ciddi iyileştirmeler yapılmalıdır. Kenan Evren’in ‘’askerden daha fazla para alıyorlar’’ diyerek kaldırdığı, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının maaş ve özlük haklarının düzenleneceği Sağlık Personeli Yasası tekrar çıkarılmalıdır. Sağlıkta dönüşüm, döner sermaye ve performans sistemine son verilmelidir. Geçici Hükümetin, geçici Sağlık Bakanı’nın; ekip anlayışından uzak, gelir adaletsizliği içeren, çalışma barışını bozan, Sağlık çalışanlarını çok maaş alıyor algısıyla hedef haline getiren açıklama ve uygulamalarından vazgeçmeye, Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını da, bu kötü gidişata dur demek için Genel Sağlık-İş’le birlikte mücadeleye çağırıyoruz. Gücümüz birliğimizdir.''