ASİM-SEN KONFEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİ

ASİM-SEN KONFEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİ

Askeri İşyerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM-SEN) yöneticileri Birleşik Kamu-İş'i ziyaret ettiler.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş'i, Asim-Sen Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Erol Duyar, Ankara 2 Nolu Şube Yöneticileri Nurşen Şişli, Eyüp Deringöl ve Emniyet-Sen Genel Başkanı Baş Danışmanı Ali Hakan Yatgın ziyaret ettiler.  

Asim-Sen yöneticileri ve Birleşik Kamu-İş yöneticileri örgütlü mücadelenin önüne konan engeller, Anayasa Mahkemesi ve AİHM’de devam eden yargı süreciyle ilgili değerlendirme yaptılar.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük, Örgütlü mücadelenin önündeki her türlü engelleri kaldırma ve Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı'nın yaşama geçirilmesi noktasında kararlı mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kütük,  “Yargı, emniyet ve askeri iş kolu emekçilerinin bu haklı ve meşru örgütlenme ve hak arama mücadelelerinde yanlarında yer alacağız”  dedi.