BİRLEŞİK KAMU İŞ İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR DEDİ

BİRLEŞİK KAMU İŞ İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE HAYIR DEDİ

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir İl Temsilciliği, 24 Kasım 2015 günü, saat 13.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü” kapsamında panel düzenledi.

 

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Semra PEKTOPAL, Kamu İş İzmir İl Temsilcisi ve Tüm Yerel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit GÜLER, Genel Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Dr. Muhteber ÇOLAK, Tüm Yerel-Sen 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu ve Eğitim İş 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu üyelerinin ve konfederasyona bağlı sendikaların kadın ve erkek üyeleri ve İzmir 68’liler Platformu Başkanı Okan YÜKSEL’in katıldığı panele; 22. Dönem Milletvekili Türkan Miçooğulları, Dr. Ülkümen Rodoplu, Ege Kadın Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Bayır ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Yardımcı Doçent Dr. Füsun Çoban Döşkaya Panelist olarak katıldılar.

 

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İzmir İl Temsilciliği Kadın Komitesi’nin hazırladığı panelde şiir dinletisinin ardından İl Temsilcilik Başkanı Tamer Yiğit GÜLER açış konuşması yaptı ve daha sonra panele geçildi.

 

Panelistler yaptıkları konuşmada özetle; “Kadın cinayetlerinde son 13 yılda büyük artışların olduğu, Kadına yönelik şiddetin yüzde 1400 arttığı, öldürülen kadınların katillerinin genellikle aile bireylerinden biri olduğu ve bunlardan yargılananların ise ancak 3'te birinin cezalandırıldığı,  cezalandırılan faillerin hemen tamamın ise ‘'haksız tahrik'' indiriminden yararlanarak hafif cezalar aldığı. Kadın cinayetlerinin her geçen gün daha da artmasının önüne geçmek için yapılan yasal değişiklikler ve koruyucu-önleyici tedbirlerin ise göstermelik olmaktan öteye geçmediği, Kadın Bakanlığı’nın adının değiştirilerek Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığına dönüştürülerek içinin boşaltıldığı,

 

Kadına şiddet ile ilgili çalışmalarda algı yanıltması yöntemi ile hedefin saptırıldığı, şiddetin birçok türünün olmasına rağmen sadece fiziki olarak yapılan şiddetin şiddet olarak görüldüğü, toplumumuzda ben hiç şiddet görmedim diyebilecek kimsenin olmadığı, herkesin bir şekilde şiddete maruz kaldığı,  

 

Sınıflı toplumlar var olduğu sürece de kadının ezilmesi ve sömürülmesinin artarak devam edeceği içinde yaşadığımız Ataerkil toplumun bakış açısına bir de ortaçağcı gerici bakış açısının eklenince, kadının ikinci sınıf insan olarak görülmesi, çifte sömürüye tabi tutulması, bir meta gibi alınıp satılmasının da artarak devam edeceği ve bu korkunç tabloya her gün yeni kadın ölümlerinin de ekleneceği” konuşuldu.

 

Ayrıca, milletvekili eşi olan Tülay Bayır, yakında bir çalışma başlatarak, tüm milletvekili eşlerine kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve bu konuda onları duyarlı hale getirmek için bir mektup göndereceğini açıkladı. 

 

Konuşmaların sonunda, kadın sorununu gerçek anlamda çözmek ve kadına uygulanan bu insanlık dışı duruma son vermek için; kadın ve erkeğin, eşit ve özgürce yaşanabileceği sınıfsız bir dünya yaratılabilmesi için,  birlikte örgütlenilmesi ve birlikte mücadele edilmesi gerektiği, insanlığın dolayısıyla kadının ezilmesinin ve sömürülmesinin kapitalist düzenden kaynaklanmasından dolayı da bulunulan her alanda kadın ve erkeğin el ele omuz omuza mücadele etmesi gerektiği” vurgularak panel sonlandırıldı.

 

İzmir 68’liler Platformu Başkanı Okan Yüksel’in okuduğu şiir sonrasında panele katılanlara birer plaket verilerek teşekkür edildi.