FAŞİZMDE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

FAŞİZMDE HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

FAŞİZM DE HİÇ BİR ŞEY
DEĞİŞMEDİ

 

 

            Bugün askeri faşist darbenin yıldönümü. 12 eylül 1980
baskının, zulmün, işkencenin, sömürünün,idamların, insan hakları ihlallerinin
yaşandığı,yasakların çoğaldığı  bir tarih.

 

 

            Neden darbe yapıldı sorusunun yanıtı Türkiye’de yükselen
devrimci-demokrasi mücadelesinin boyutları, emek eksenli hareketler, grevler,
direnişler, toplumsal örgütlenme düzeyi, gelişen emperyalizme karşı bilinçte
gizlidir. 24 Ocak kararları incelenmeden 12 Eylülü açıklamak mümkün değildir.
Diktatörlükler ve baskıcı rejimler sadece generaller eliyle gerçekleştirilmez
ondan daha tehlikelisi siviller eliyle gerçekleştirilen diktatörlükler ve  demokrasi dışı baskıcı rejimlerdir.

 

 

            1980
darbesi, anayasası ile, YÖK’ü ile,Hukuku ile sürmekte 12 Eylül ürünü olanlar
bugün kendi 12 eylülleri ile toplumu cendereye sokmaktadırlar. O tarihte
özelleştirme yapabilmek, ülke kaynaklarını uluslararası sermayeye açabilmek
için askeri darbelere destek olanlar bugün ülke kaynaklarının haraç mezat
satılabilmesi için sivil darbelere çanak tutmaktadırlar. O günde bugünde
darbenin arkasında ABD,CİA,Pentagon ve Nato 
var. O gün de bugün de yerli işbirlikçiler iş  başında. O günde 12 eylül hukuku uygulanıyor
sorgusuz sualsız insanlar içeri atılıyor, uzun yargılamalar işkenceye
dönüşüyordu bugün de uzun yargılamalar devam ediyor.O günde aydınlar, siyasetçiler,
gazeteciler, sendikacılar içeri atılıyordu bu günde içerde.Bugünün o günden en
büyük farkı ise TSK’ya yıllarca hizmet etmiş generallerinde içeride olması. O
zaman beş general ülkeyi yönetiyordu bugün dört siyasi parti lideri yönetiyor
ülkeyi.

 

 

            12 Eylül Askeri darbesi grevleri yasaklamıştı. Bugünün siyasal
iktidarı da havacılık işkolunda grevi yasaklıyor. O gün de işçiler işlerinden
atılıyordu bugünde atılıyor. Emek sömürüsünü katmerlemek için işbirlikçi
politikalar uygulanıyordu bugün sadece emeğimiz değil ülkemizde emperyalizmin
tehdidi altında.

 

 

            Birleşik Kamu İş olarak emeğimize ve ülkemize sahip çıkma
mücadelesini yükseltmeli, toplumun ezilen tüm kesimlerinin yanında yer
almalıyız. Ülkemiz emekçilerinin, aydınlarının, demokratlarının, bütün
antifaşistlerin önünde duran görev, bugünde 12 Eylül dönemini aratmayan
baskılara, hak ihlallerine karşı güçlerini birleştirmek olmalıdır. Faşizme
karşı, askeri ve sivil darbelere karşı, emeğimizin sömürülmesine,ülkemizin
bölünmesine karşı tüm yurtseverleri, devrimci ve demokratları, Atatürkçüleri
ve  tüm kamu çalışanlarını  Birleşik Kamu İş’te örgütlenmeye çağırıyoruz.

 

 

                                                                                                               
              MERKEZ YÖNETİM KURULU