İNSAN HAKLARININ 71.YILINDA HAK İHLALLERİ DEVAM EDİYOR !

İNSAN HAKLARININ 71.YILINDA HAK İHLALLERİ DEVAM EDİYOR !


 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'i 10 Aralık 1948 yılında kabul edilmiştir. 

Bundan 71 yıl önce, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edilmesine rağmen hak ve özgürlüklere dayalı bir dünya düzeni kurulamamıştır.

Ülkede; özgürlüklerin, adaletin, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi demokrasi ile mümkündür.

İnsanlara tanınan hak ve özgürlükler hem uluslararası antlaşmalarda hem de Anayasamızda güvence altına alınmıştır. Ancak ülkemizde  İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde ve ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler, açıkça  çiğnenmektedir.

Ülkemizde ifade ve basın özgürlüğünün ayaklar altına alındığı,kuvvetler ayrılığının ve hukukun üstünlüğünün ortadan kaldırıldığı, adil yargılanmanın olmadığı,can ve mal güvenliğinin sağlanmadığı, sendika ve örgütlenme özgürlüğünün tehdit edildiği günler yaşamaktayız.

Bir ülkedeki gelişmişlik düzeyinin en başat ölçülerinden olan kadın-erkek eşitliği konusunda da ülkemiz çağın gerisine itilmiştir. Kadınların en temel insan hakkı olan yaşam hakkı, erkekler tarafından ortadan kaldırılmaktadır.

Yaşama, barınma, eğitim gibi en temel insan hakları, ülkemizde parasının ulaşacağı noktaya getirilmiştir.

Demokratik ülkelerde büyük ölçüde kurulan insan haklarına dayalı düzen, dünyanın diğer bölgelerinde, özellikle Ortadoğu’da ve Türkiye’de bir türlü kurulamamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına dayalı kurumları bugün tehdit edilmekte demokrasinin olmazsa olmazı parlamenter rejimi işlevsiz hale getirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayalı demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmasına karşılık ülkede her türlü keyfilik yaşanmaktadır.

Ülkemizde tüm bu nedenlerle insan haklarını kutlayamıyoruz. 

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; insan haklarını korumak hukukun üstünlüğü ve demokrasi ile gerçekleşeceğinin altını çiziyoruz ve ülkemizde yaşanan insan hakları, demokrasi, hukuk ve örgütlenme önündeki engellerin son bulmasını ve haksızlıkların ortadan kalkmasını istiyoruz.

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU