İZMİR: İÇ GÜVENLİK PAKETİ’NE “HAYIR" DİYOR

İZMİR: İÇ GÜVENLİK PAKETİ’NE “HAYIR

Demokratik kitle örgütleri, “İç Güvenlik” kılıfı adı altında toplumsal muhalefetin sesini kısmayı amaçlayan yasaya karşı çıkıyor. Sıkıyönetim yasalarında yer alan baskı, şiddet, yıldırma ve sindirme hükümlerinin yer aldığı “İç Güvenlik Paketi’ne karşı Türkiye’nin İzmir kentinde güçlü bir duruş sergileniyor.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonumuza bağlı Birleşik Kumu-İş İzmir İl Temsilciliği ve Tüm Yerel-Sen İzmir Şubelerinin de bulunduğu sendikalar ve meslek örgütleri  “İç Güvenlik Paketi”nin karşısında durarak ortak basın açıklamasıyla yasanın geri çekilmesini istiyorlar.

“ÜLKE POLİS DEVLETİNE DÖNÜŞÜYOR”

Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılan ortak basın açıklamasını Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler yaptı.  İktidarın ülkeyi polis devletine dönüştürdüğüne dikkat çeken Güler, “Bir tarafta ezen iktidar, diğer kesimde ezilenler varız. Bu yasanın ezilenleri susturmayı hedeflediği çok açık. Ne yapıp edip birlikte mücadeleyle buna geçit vermeyeceğiz” dedi.

Ortak basın açıklamasına; Birleşik Kamu-İş İzmir İl Temsilciliği, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, İzmir Barosu, İzmir Dişhekimleri Odası, İzmir Eczacılar Odası, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası , İzmir Tabip Odası, İzmir Veteriner Hekimler Odası, KESK İzmir Şubeler Platformu, Türk-İş 3. Bölge Temsilciliği imza attılar.