Kamu kurumlarında takunya sesi duymak istemiyoruz!

Kamu kurumlarında takunya sesi duymak istemiyoruz!

GERİCİ TALEPLERE ÖZGÜRLÜK ÖZGÜRLÜK DEĞİLDİR
Kamu kurumlarında takunya sesi duymak istemiyoruz!

Eğitim Bir Sen’in ve Memur-Sen’in, 16/7/1982 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla çıkarılan ve Resmî Gazete’nin 25.10.1982 tarihli 17849 sayılı nüshasında yayınlanan, kamuda “kılık-kıyafet” yönetmeliğinin kaldırılması amacıyla başlattığı imza kampanyası ve 18 Mart’dan itibaren bu kurala uymayacağını açıklaması özgürlüğü değil ortaçağ karanlığını çağıran bir oldu bittidir.

Özellikle “yeni anayasa” yapılması dayatmasının sona yaklaştığı, 657 sayılı devlet memurları yasasında yapılması gündemde (İş güvencesinin ortadan kaldırılması da dahil) olan değişikliklerin ayyuka çıktığı bu günlerde bu eylem/ler hükümetin memurlar üzerindeki gizli niyetlerini ve Türkiye’nin ilerici kazanımlarından olan “kamu çalışanı” kavramına vurulacak olası “darbe”leri gizleme amaçlıdır.

Öne sürülen gerekçeler 2011 referandumunda sunulan “darbe hukukunu kaldırıyoruz” yalanının bir başka  biçimidir.

Çünkü özgürlük kavramı tarih boyunca insanlığın ilerici mücadelesiyle anılan bir kavramdır. 12 Eylül askeri  yönetimince “Türk İslam Sentezi” adı altında palazlandırılmış ve keskinliği konusunda Dünyaya nam salmış Türkiye gericiliğinin, bu güzel “özgürlük” kavramını, ortaçağ zihniyetlerinin egemenliğine alet etmelerine izin vermeyeceğiz.

Kaldı ki kamuda “kılık-kıyafet”i düzenleyen yönetmelik değişik kereler, -tıpkı 1982 Anayasasında olduğu gibi!- 7/8/1991 ve 10/12/2001′de yine Bakanlar Kurulu Kararıyla tadil edilmiştir.

İlgili yönetmeliğin, 3.1.2002 tarihli değişikliğinde, “a) Kadınlar, elbise, pantolon etek temiz, düzgün, ütülü ve sade, ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve normal topuklu, boyalı, görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış veya toplanmış, tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanılır. Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.” denmektedir.

07/08/1991 tarihli birinci tadilat değişikliğinde “(Değişik : 91/2048 B.K.K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.” diye yazmaktaydı!

Ne zaman “türban” dayatmasıyla karşılaşsak büyük bir felaketin gizlenmeye çalışıldığını anlamada artık deney sahibiyiz!

Türkiye çözülürken, eyaletlere ayrılıp paramparça edilmesi gündemdeyken, devlet aygıtının en önemli unsurları ve güvencesi olan kamu çalışanlarının “türbanlı/türbansız ayırımına yol açacak iç savaşına izin vermeyeceğiz.

Devlet dairelerinde, kamu kurumlarında takunya sesi istemiyoruz!
İsmail TUTOĞLU

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı