KAMUCU TAVIR DERGİSİ İLE KAMU ÇALIŞANLARININ GERÇEĞİNİ AÇIKLADIK

KAMUCU TAVIR DERGİSİ İLE KAMU ÇALIŞANLARININ GERÇEĞİNİ AÇIKLADIK

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş, Kamucu Tavır Dergisi’nin hayata geçirerek Türkiye’de Kamu Çalışanları Gerçeği: “Çalışma ve Toplumsal Yaşam Deneyimleri” araştırmasını açıkladı.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen “Kamucu Tavır Dergisi’nin” tanıtımında Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Genel Sekreteri Mücahit Dede, Genel Mali Sekreteri Ali Taştan,  Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Genel Eğitim Basın-Yayın Sekreteri Türkan Başyiğit,   Genel Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri Mehmet Yeşildağ, Genel Dış İlişkiler ve Ar-Ge Sekreteri Doğan Altun hazır bulundular.  Ayrıca  Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Hakan Kıran, Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, Büro-İş Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu, Ulaşım-İş Genel Başkanı Adem Çalışkan, Tapu Çevre Yol-İş Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp, Kültür Sanat-İş Mali Sekreteri Orhan Çınar bağlı sendikaların MYK üyeleri, Şube Başkanları ve MYK üyeleri, CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hasan Yağız, CHP Milletvekilleri, Demokratik Kitle Örgütleri Temsilcileri, Gazetelerin saygın köşe yazarları ile çok sayıda üye katıldılar.

Kamucu Tavır Dergisi’nin tanıtımı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konfederasyonumuzun 10.yıllık emek mücadelesini anlatan 10 dakikalık sinevizyon gösterisi konuklara izletildi.

Genel Başkanımız Mehmet Balık, açılış konuşmasını gerçekleştirerek katılımcıları selamladı.

Prof.Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Niyazi Altunya, Oğuz Oyan,  Yaşar Seyman, Türkan Başyiğit Kamucu Tavır Dergisi’ni selamlayarak kısa bir konuşma gerçekleştirdiler.

Konfederasyonumuzun Araştırma Merkezi (KAMU-AR) tarafından yürütülen ve kamu çalışanlarının sosyo-ekonomik durumlarını ve toplumsal konumlarını ortaya koyan sunumuyla Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir de “Türkiye’de Kamu Çalışanları Gerçeği: “Çalışma ve Toplumsal Yaşam Deneyimleri” araştırmasının anket sonuçlarını kamuoyuna açıklayarak kamu emekçilerinin yaşam şartlarına dikkat çekti.

Türkiye’de Kamu Çalışanları Gerçeği: “Çalışma ve Toplumsal Yaşam Deneyimleri” araştırmamızın özeti şu şekilde:

KAMU ÇALIŞANI GERÇEĞİ:

“YOKSUL, BORÇLU, ÜLKE SORUNLARINA DUYARLI”

 

“Birleşik Kamu-İş Araştırma Merkezi (KAMU –AR)  kamu çalışanlarının sosyo-ekonomik koşullarını ve toplumsal konumlarını ortaya koymak üzere Kamu Çalışanları Gerçeği: Çalışma ve Toplumsal Yaşam Deneyimleri adlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada 9 farklı hizmet kolundan bin 577 kamu çalışanına anket uygulandı.

 

Kamu Çalışanı Yoksulluk Sınırının Altında Yaşıyor ve

Borç Almadan Yaşamını Sürdüremiyor

Araştırmanın sonuçlarına göre her üç kamu çalışanından birinin ailesi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. On kamu çalışanından en az sekizi ise borçlu. Üstelik bu borçların kaynağı konut ya da araç kredisi değil, borçların yüzde 70’i kamu emekçisinin gündelik hayatını sürdürebilmek için aldığı ihtiyaç kredileri.

Her üç kamu emekçisinden biri kiracı ve her dört kamu çalışanından yalnızca biri tasarruf yapabiliyor .

 

Kamu Çalışanı Geleceğinden Kaygılı

Borçla ve yoksullukla boğuşan kamu çalışanlarının yüzde 74’ü ise yaşam koşullarının her geçen gün daha da kötüleştiğini düşünüyor. On kamu emekçisinden sekizi ise geleceğiyle ilgili kaygı duyuyor. Kamu emekçilerini en çok kaygılandıran ise, kamudaki güvenceli istihdamın ortadan kalkması. Siyasal baskı da çalışanların  kaygılı olmasında önemli bir faktör. 

 

            Kamuya Giriş Adil Değil!

Kamu çalışanlarının yüzde 92’sine göre kamuya giriş sistemi adil işlemiyor.

 Yandaşa Ödül,  Muhalife Ceza 

Çalışanların neredeyse yüzde 93’üne göre kamuda ödül/ceza sistemi de adil değil.

İktidar Desteği Yoksa Yükselme de Yok

Atamalar Liyakat Esasına Göre Yapılmıyor

Her on kamu çalışanından yedisine göre, görevde yükselme süreçleri de adaletli işlemiyor ve görevde yükselme siyasi müdahale ile gerçekleşiyor (yüzde 92,5).  Her dört kamu çalışanından üçü ise amirinin liyakat esasına göre atanmadığını ve bulunduğu pozisyonu hak etmediğini düşünüyor .

Kamu Çalışanı Siyasi Baskı Altında

Kamu çalışanlarının neredeyse yüzde 80’ine göre, idareciler astlarına üye oldukları sendikaya göre davranıyorlar. Her üç kamu çalışanından biri de, belirli bir sendikaya üye olması ya da olmaması için amirlerinden baskı görüyor.

Kamu Çalışanına Göre Türkiye’nin En Önemli Sorunu:

Hukukun Siyasallaşması  

Kamu emekçilerine göre Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en temel sorun hukukun siyasallaşması (yüzde 57). Hukukun siyasallaşmasını, aşırı güçlü ve dengelenmemiş bir iktidar sorunu izliyor (yüzde 50,4). Onu takip eden ise ülkenin insan hakları ve demokratikleşme sorunu (yüzde 50,3).  

İşsizlik de kamu çalışanları tarafından en temel sorun alanlarından biri olarak nitelendirilmiş olsa da (yüzde 49,2) “borçlu” ve “yoksul” kamu emekçilerinin ekonomiye ilişkin kaygıları memleketin siyasal sorunlarına ilişkin kaygılarının gerisinde kalmış görünüyor. 

Baskılara Rağmen Sendikalı ve Sokağa Çıkıyor

Sendikalı kamu çalışanlarının yüzde 63’ü çalışma yaşamını ilgilendiren sorunlara çözüm bulmak için sendikaya üye olurken, yüzde 29’u sendikası aracılığı ile ülke gündemine müdahil olmayı istiyor. Kamu çalışanı sendikal mücadeleye sınıfsal olduğu kadar siyasal bir açıdan bakıyor. Kamu emekçisi sadece sendikaya üye olmakla kalmıyor sendikanın eylemlerine de katılıyor. Sendika üyesi kamu emekçilerinin yarısından fazlası (yüzde 60,9) yürüyüş ve basın açıklaması gibi kitlesel ve merkezi eylemlere katılıyor.

Çalışma Koşulları Kötü

Kurumlar Emekçilerin Su İhtiyacını Bile Karşılamıyor  

On çalışandan dokuzu kurumunun öğle yemeği, çay, su gibi gündelik ihtiyaçlarını karşılamadığını belirtiyor. Personel sayısı 50 ve üzerinde olan işyerlerinde yasa gereği yemekhane kurulması ya da yemek ücretinin kurum tarafından karşılanması gerekirken 50’den fazla çalışanı olan kurumlarda çalışanların yüzde 30’undan fazlası bu haktan yararlanamıyor. Yani her üç kamu çalışanından biri sahip olduğu sosyal hakka ulaşamıyor.  

Kamu Çalışanının Sağlığı Tehdit Altında

Psikolojik Şiddete Uğruyor 

Kamuda çalışanların yarısı ruhsal sağlığını rahatsız/tehdit edici davranışlara maruz kalıyor.  Zaman baskısı ve ağır iş yükü altında olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 28,7. Ruhsal sağlığı etkileyen şiddet ve şiddet eğilimine maruz kalanların oranı ise yüzde 12,5.

Kamu Emekçileri Aile İlişkilerine Gömülü ve

Sosyal Hayatı AVM’de Geçiyor

Kamu çalışanlarının yaklaşık yarısı aile, akraba ve hemşerileri ile zaman geçiriyor. İş dışında iş arkadaşlarıyla görüşme (yüzde 9,2) belirgin bir seçenek değil.  Gündelik hayatlarında kafe, lokanta, kahvehane ve AVM'ye gidiyorlar. Bunların ardından sinema ve spor aktiviteleri geliyor. Günümüzde spor ve sinema salonlarının da çoğunlukla AVM’lerde olduğu düşünüldüğünde kamu emekçilerinin sosyal hayatlarının çok büyük kısmının AVM’de geçtiği anlaşılıyor.”