MEB ANDIMIZ KARARINI ACİLEN UYGULAMALIDIR!

MEB ANDIMIZ KARARINI ACİLEN UYGULAMALIDIR!

Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'ın Öğrenci Andına ilişkin kararını ivedilikle uygulamalıdır. Yargı kararlarının geciktirilmeksizin uygulanması anayasanın gereğidir. İdari yargıda bir karar hakkında temyiz yolunun açık olması verilen kararın uygulanmamasını gerektirmez. Kaldı ki yargı kararının temyiz sonucu beklenmeksizin uygulanması zorunluluktur.

Bu nedenle bakanlığın kararı ivedilikle uygulamasını bekliyoruz. Konuya ilişkin idari başvuru sendikamızca bakanlığa yapılmıştır.

EĞİTİM-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU