STOKÇULARA KARŞI MÜCADELE SADECE ZABITA ÇALIŞANLARINA İHALE EDİLEMEZ

STOKÇULARA KARŞI MÜCADELE SADECE ZABITA ÇALIŞANLARINA İHALE EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında "stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz, gereğini yaparız" diye uyarıda bulunmuş, vatandaşlara da "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" diye çağrı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bu çağrı ile zabıtaların yasalarda belirli olan görev ve yetkilerinin dışına çıkmasını istemiştir. Erdoğan verdiği bu emir ile stokçulara karşı mücadeleyi zabıtalara ihale etmiş, devletin bu sorun ile ilgili asli olarak ilgilenmesi gereken organlarına herhangi bir çağrıda bulunmamıştır.

Belediye zabıtalarının fiyat denetimi yetkisi; 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketici Hakları Koruma kanunun 54 ve 84 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliğine göre Bakanlık, belediyeler (zabıta) ve ilgili odalar görevlendirilmiştir. Meslek odalarının belirlemiş olduğu fiyatların üzerinde satış yapanlarla ilgili kanuni işlemler 5326 sayılı kanuna ve 6502 sayılı kanuna göre cezai işlem yapılır. Tekerrürü halinde katlamalı cezai işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edilir. Hileli yani ayıplı malların satışı 6502 Sayılı Kanunun 8.Maddesi kapsamında işlem yapılmakta olup, NARH(fiyat) aslında Tüketicinin korunabilmesi için zaruri tüketim malların fiyatlarının devlet tarafından belirlenmesi anlamında olsa da Serbest Piyasa koşullarında hüküm sürdüğü sürece narh belirlemesi yaş ve kuru sebze meyvelerde Gelir Vergileri analizine göre de yapıldığından bu oranlar üreticiden tüketici arasındaki tüm unsurlar göz önüne alındığında bu yüzdesel oranlar yükselmektedir.

Ülkemiz ekonomik krizin eşiğinde ve tüm emekçiler bu durumun farkındadır. Çarşı ve pazarda ki yangını, mutfakta ki ateşi bu ülkenin en çok yoksul ve dar gelirli yurttaşları yaşamaktadır. Enflasyon oranları son 15 yılın zirvesine tırmanmış ve yüzde 24.52 oranına yükselmiştir.

Cumhurbaşkanı önce ret ettiği sonrasında kendisinin de kabul ettiği ekonomik kriz ile ilgili kapsamlı bir şekilde mücadele etmek yerine, krizi fırsata çeviren stokçulara karşı mücadeleyi zabıta çalışanlarının omzuna yüklemesi kabul edilemez.

Stokçulara karşı gerçek mücadele öncelikle bu ülkenin ekonomik sorunlarına karşı samimi bir şekilde mücadele etmekten geçmektedir. Sürekli olarak Dünya’nın en çok büyüyen ekonomilerinden biri olduğumuzu iddia eden devlet yetkilileri, bu yıkıcı sorun karşısında zabıta çalışanlarına çağrıda bulunması samimiyet ilkesinden oldukça uzaktır.

Bir gecede döviz kuru üzerinden zengin olanlar ile göstermelik iflas açıklayanlar servetlerine zenginlik katmışlardır.  Ekonomik krizi fırsata dönüştürerek sermayelerini artıranlarla mücadele yürütülmediği gibi bugüne kadar herhangi bir adım atılmamıştır. 

Ülkemizde, stok ve stokçuluğa başvuran kişiler ile mücadele devletin belirleyeceği yaptırımlar çerçevesinde, yargının görev ve sorumluluğu içerisinde sürmesi gerektiğini destekliyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak;  ülkemiz ekonomisinin McKinsey şirketine teslim edilmesiyle tam bağımsızlığımız zedelendiği bir durumda “Stokçu” mücadelesini zabıta emekçilerin sırtına yüklemek ne gerçekçidir ne de samimidir. Siyasal iktidar, ekonominin kötü gidişini ve ekonomik enkazın kaldırılmasını zabıta emekçilerinin sırtına yükleyemez. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU