Array ( [id] => 228 [0] => 228 [slug] => tutuklanan-avukatlar-mi--savunma-meslegi-mi- [1] => tutuklanan-avukatlar-mi--savunma-meslegi-mi- [content] => <p><span>ADD,CKD, &Ccedil;YD,ENGELLİLER KONFEDERASYONU,M&Uuml;ZED, ULUSAL EĞİTİM DERNEĞİ, TGB İle birlikte BİRLEŞİK KAMU İŞ KONFEDERASYONU olarak hukuka saldırıyı kınayan bir a&ccedil;ıklama yaptık&nbsp;&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><strong><span>Tutuklanan<br />Avukatlar mı, Savunma Mesleği mi?</span></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;</p> <p><span><span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18 Ocak 2013 g&uuml;n&uuml;,&nbsp; Ankara, İstanbul ve İzmir &lsquo;de aralarında &ccedil;ok sayıda savunmanın da bulunduğu 64 yurttaş, polis baskını ile uyandı. Gece, sabaha ulaştığında savunma dosyalarını, hukuk kitaplarını ve c&uuml;bbelerini &ccedil;antalarına yerleştirip hak arama m&uuml;cadelesine gidecek olan avukatlar, kendi haklarını savunmak zorunda kalacakları yeni bir s&uuml;re&ccedil;le karşı karşıya kaldılar. Oysa Yasalar, avukatlık mesleğinin &ouml;zel korumaları olduğunu yazmaktadır. Bir avukatın b&uuml;rosunun aranmasında savcı ve baro temsilcisi bulunmalıdır. Yani, avukatın b&uuml;rosunu aramaya gelmek, &ouml;ncelikle barodan bir g&ouml;zlemci istemekle olanaklıdır. Ne var ki bu yasa h&uuml;km&uuml; yokmuş gibi bazılarının kapıları da kırılarak evlerine girilmiştir. Yıllardır hukuk adına hukukun,&nbsp; demokrasi adına demokrasinin yok edildiğinin yakın tanıkları olan savunma emek&ccedil;ileri i&ccedil;in yaşadıkları bir s&uuml;rpriz değildir. Son on yıldır ilan edilmemiş bir sıkıy&ouml;netim hukuku &uuml;lkede h&uuml;k&uuml;m s&uuml;rmektedir. Yasama, y&uuml;r&uuml;tme ve yargıyı tek elde toplamış olan iktidar, muhaliflerini ezmek i&ccedil;in işe &ouml;nce yargıdan başlamıştır. Yargı&ccedil;larını harcayan bir iktidarın, muhalif avukatları hedef g&ouml;stermekten &ccedil;ekinmeyeceği a&ccedil;ıktır.</span></span></span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Nitekim, yakın ge&ccedil;mişte savcılık makamını polise aratan ve savcısına kelep&ccedil;e vuran anlayış,&nbsp; bu kez de &Ccedil;ağdaş Hukuk&ccedil;ular Derneği&rsquo;nin Genel Merkezi ve Şubelerini aratmaktan, ka&ccedil;ma ş&uuml;phesi kesinlikle olmayan avukatları bu gerek&ccedil;e ile tutuklamaktan &ccedil;ekinmemiştir. Bir hukuk &ouml;rg&uuml;t&uuml;n&uuml;n ve hukuk&ccedil;uların karşılaştığı bu hukuksuzluk, b&uuml;t&uuml;n bir topluma y&ouml;neltilmiş ağır bir tehdittir.</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Bu uygulamalardan sorumlu olan İ&ccedil;işleri ve Adalet Bakanı ve bu iktidarın başı olan Başbakan&rsquo;a, Anayasa&rsquo;nın 81. Maddesinde yer alan andı anımsatmak gerekmektedir. Bu antta;&nbsp;&nbsp;<strong>&ldquo;Hukukun &uuml;st&uuml;nl&uuml;ğ&uuml;ne bağlılık, adalet anlayışı i&ccedil;inde herkesin insan haklarından ve temel h&uuml;rriyetlerden yararlanma &uuml;lk&uuml;s&uuml;nden ve Anayasa&rsquo;ya sadakatten ayrılmama &ldquo;</strong>s&ouml;z&uuml; verilmektedir. Bug&uuml;n yapılan nedir? Hukuk mu, iktidar mı &uuml;st&uuml;nd&uuml;r? T&uuml;m cezaevlerini muhalifleri ile dolduran bir iktidar ne denli demokrat olabilir?</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> <p><span>Şimdi kelep&ccedil;elenen savunmanın ve onların &