UĞUR MUMCU’YU KATLEDİLİŞİNİN 19. YILINDA ÖZLEMLE ANIYORUZ!

UĞUR MUMCU’YU KATLEDİLİŞİNİN 19. YILINDA ÖZLEMLE ANIYORUZ!

UĞUR MUMCU’YU KATLEDİLİŞİNİN 19. YILINDA ÖZLEMLE ANIYORUZ!

            Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin, Atatürk ilke ve devrimlerinin ödünsüz savunucusu, antiemperyalist, bağımsızlıkçı, ulusalcı, devrimci ve toplumcu gazeteci Uğur Mumcu’yu 24 Ocak 1993’te arabasına yerleştirilen bombalı düzeneğin evinin önünde patlatılması sonucunda kaybetmiştik.

            Kalleşçe katledilişinin 19. yılında KALPAKSIZ KUVVACI UĞUR MUMCU’yu Birleşik Kamu İş olarak saygı ve özlemle anıyoruz.

Mumcu, katledildiği güne kadar ABD emperyalizmin ülkemize ve bulunduğumuz coğrafyaya yönelik karanlık planlarını açığa çıkartıp, bu planların uygulanmasında rol oynayan “siyaset-mafya-tarikat-ticaret” bağlantılarının üzerine büyük bir kararlılık ve cesaretle giderek, bütün bu karanlık oyunları belgelemişti.

            Mumcu, ABD emperyalizmin “ılımlı İslam” ve “etnik ayrılıkçı terör” planlarıyla Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl tasfiye etmek istediğini ve buna yönelik olarak CIA tarafından yürütülen faaliyetleri çok önceden gözler önüne sermişti.

            Bugünlere sürüklenmemizde önemli dönüm noktaları olan 24 Ocak Kararları’nın, 12 Eylül Darbesi’nin ve bu darbeye gerekçe oluşturan terör, cinayet ve katliam zincirlerinin perde arkalarını, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının terör ile olan bağlantılarını belgelemişti.

           24 Ocak’ın Mumcu’nun katlediliş günü olduğu gibi, 24 Ocak kararlarının da alındığı gün olduğunu unutmamamız gerekmektedir. 24 Ocak ülkemizin bugün içine sürüklendiği tüm olumsuz koşulları yaratan sürecin başlangıcıdır. Bugün yeniden uluslararası bir koalisyonunun saldırısı ile karşı karşıyayız. Küresel örgütlenmesini, uluslar üstü şirket evlilikleri ile tamamlayan emperyalist sermaye, dünya emekçilerinin elinde, kursağında ne var ne yoksa çekip almanın hoyrat girişimi içindedir. Küresel sermaye, ulaştığı refahın yaratıcısı emekçileri paylaşımın dışında tutmanın peşindedir. Kartellerin ve tröstlerin karşısında ulusal varlıklarıyla direnmeye çalışan emekçilerin bu direniş noktasını da yok etmek istiyorlar. Ulus devletleri düşman bellediler. Topraklarında zenginlikler barındıran ulusların başlarına olmadık işler geliyor. İktidara getirilen kukla yöneticilerle yaşamları zehir ediliyor. Dünya, emek ve sermaye cephelerinin kavgasının en sıcak dönemlerinden birini daha yaşıyor. Ülkemiz, bu kavganın merkezi durumundadır. Peş peşe sahnelenen olayları anlayabilmek için küresel planları yerli yerine koyarak daha yakından bakmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti hedeftir. Çünkü 20.Yüzyılın başında emperyalizmin karşısındaki direnişimiz belleklerden silinememiştir.
 Uğur Mumcu bu nedenle susturuldu. 19 yıldır cinayetin aydınlatılamamış olmasının ayıbını yaşıyoruz. Uğur MUMCU’yu katledenler, Muammer AKSOY, Bedri KARAFAKİOĞLU, Ümit Yaşar DOĞANAY, Turan DURSUN, Bahriye ÜÇOK, Abdi İPEKÇİ, Çetin EMEÇ, İlhan Ümit KAFTANCIOĞLU, Kemal TÜRKLER, Doğan ÖZ, Orhan YAVUZ, Cevat YURDAKULER, Ahmet Taner KIŞLALI  ve diğerlerini de susturdular.

             Birleşik Kamu İş olarak tüm faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasını istiyor, Devrim Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU