DEPREM DEĞİL RANT VE BİLİMDEN UZAKLAŞMAK ÖLDÜRÜYOR

DEPREM DEĞİL RANT VE BİLİMDEN UZAKLAŞMAK ÖLDÜRÜYOR

    İzmir’de meydana gelen depremden etkilenen tüm yurttaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bazı binaların yıkılması ve enkaz altında vatandaşlarımızın olması endişelerimizi artırmaktadır.

Can ve mal kaybına yol açan 6,9 şiddetindeki deprem, ülkenin deprem gerçeğiyle yüzleşmek konusunda ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Depreme hazırlıklı olmamız gerekirken, her deprem sonrasında büyük acılarla büyük maddi kayıplarla karşı karşıya geliyoruz.

Yaşanan tüm depremlerin, bilim ve teknolojinin bize öğrettiği tek gerçek vardır o da kentlerde  yaşanan doğa olaylarını afete çeviren insan hatalarından kaynaklanması olduğudur. Aklı ve bilimi referans almak yerine şehirlerde rant ve kar hırsını hakim kılmanın, doğaya gelişi güzel müdahaleler yapılmasının bedeli ağır olmaktadır. Bilim ve tekniğe aykırı, hatalı malzeme seçimleri depremlerde can kayıplarını artırmaktadır.

Dünya üzerinde doğal afetlerin en yıkıcısı ve en korkutucusu depremlerdir. Buna karşılık gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojideki gelişmeleri kullanarak depremin yıkıcılığını ve insan kayıplarını en aza indirecek başarıya ulaşmıştır. Bina yapımlarında bilimsel kuralları uygulayan Japonya’da insan ölümleri çok aza inerken; Endonezya, İran ve Türkiye’de yüzlerce insan ölmektedir. Depremin yıkıcılığını ağır şekilde yaşayan ülkeler bilim, akıl ve teknikten uzaklaşan ülkeler olmuştur.

Depremin yol açtığı hasarı zararı en aza indirgemenin yolu bilimsel teknik gerekliliklerin tüm kriterlerini harfiyen yerine getirmekle mümkündür. Deprem bir doğa olayı. Bir doğa olayını engelleyemeyiz ama gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabilir ve depremin vereceği zararı en aza indirebiliriz.

Ülkemiz deprem kuşağında ve diyoruz ki;

ü  Deneyimlerimizden, yaşadıklarımızdan, hepimizin içerisinde bulunduğu yapıların depreme güvenlikli olup olmadığı konusunda büyük endişeler içerisindedir.

ü  Sağlıklı ve güvenlikli yapılarda yaşam hakkı en temel insan haklarından birisidir.

ü  Deprem ve benzeri afetlerin açacağı zararları en aza indirgemenin bir tek yolu BİLİMDİR.

ü  Ülke genelinde içinde yaşadığımız binalar acilen kamusal deprem taramasından geçirilmelidir.

ü  Hasarlı inşa edilen yapılar için acilen deprem vergisi kullanılarak önlemler alınmalıdır.

ü  Deprem öncesi deprem esnası ve sonrası yapılacakların planlanması ve bu planların gereklerinin harfiyen yerine getirilmelidir.

ü  İmar yasası rantçı değil sağlıklı kentler inşa etmek için yeniden düzenlenmelidir.

ü  Deprem ve benzeri afetlerin yol açacağı zararları en aza indirmek devlet politikası olmalıdır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; İzmir depreminde yaşamını yitirenler başta olmak üzere tüm afetlerde yaşamını yitirenlere rahmet, yarılılara acil şifalar, yakınlarına ve tüm ulusumuza baş sağlığı diliyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU