“Tam Bağımsız Türkiye! Çanakkale Geçilmez!” Yürüyüşü Düzenledik…

“Tam Bağımsız Türkiye! Çanakkale Geçilmez!” Yürüyüşü Düzenledik…

Çanakkale’de Eğitim İş sendikamızın düzenlediği “Tam Bağımsız Türkiye! Çanakkale Geçilmez” yürüyüşü yapıldı.

Yürüyüşe, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Şube ve İl Temsilcilik Başkanlarımız, Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Hasan Kütük ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri de katıldı.

Aile Çay Bahçesi’nde toplanan kortej sloganlarla eşliğinde kordon boyunu takip ederek İskele Meydanına geldiler. Başkan Veli Demir burada bir basın açıklaması yaptı ve şunları söyledi:

“Eğitim-İş başkanlar kurulunu genellikle başkent Ankara’da yapar. Başkaları Ankara’yı ne kadar boşaltsa da, Ankara’dan birçok genel müdürlüğü, birçok kurumun merkezini İstanbul’a taşısa da biz Mustafa Kemal’in kenti olarak, başkent olarak Ankara’yı görüyoruz.

Tüm başkanlar kurulumuz da genelde Ankara’da yapılır. Ama bu yıl farklı bir yol izledik. Çünkü burası, Çanakkale, Ankara’ya giden yol burada çizilmiştir.

Ulusal kurtuluş savaşımızın ön sözü burada yazılmıştır. Yani Ankara, Çanakkale var ise Ankara olmuştur. Yarbay Mustafa Kemal burada halkın sevgilisi olmuştur. Kısaca Çanakkale aslında Ankara’nın ta kendisidir. Onun için 4. Dönem Başkanlar Kurulumuzu burada yaptık.

Buradan Türkiye’yi selamlamak, Türkiye’ye mesaj vermek istedik. Mustafa Kemal’e göre ulusun bağımsızlığını korumak ve sürdürmek tüm yurttaşların, tüm ulusun birinci görevidir. Ama ne yazık ki, Çanakkale Savaşlarından 100 yıl sonra ulusal bağımsızlıktan bahsetmek ne yazık ki mümkün görünmemektedir. Ülke siyasal olarak bağımsızlığını kaybetmiştir.

Dış ilişkilere baktığınız zaman iç hukukumuz AB tarafından belirlenmektedir. Türkiye’nin maliye politikası da Dünya Ticaret Örgütü gibi, IMF gibi, Dünya Bankası gibi kapitalist odaklar tarafından belirlenmektedir. ‘Çanakkale geçilmez’ denilen topraklarımızda 100 yıl sonra ulusal bağımsızlık tehdit altındadır.

7 Haziran’da ülkenin bağımsızlığını, ulusun birlik ve bütünlüğünü, emekçilerin haklarını ilgilendiren bir seçim var.

Bu seçimde Türk Ulusu elindeki anahtarı iyi kullanmalı, ulusun birliğini, bütünlüğünü, bağımsızlığını yok sayanları, başkalarına havale edenleri, işbirlikçilik yapanları, cumhuriyet devrimini yok sayanları karşı devrimi kurumsallaştıranları, maden emekçilerini toprak altında bırakanları, emekçi düşmanlarını, 7 Haziran’da demokratik ve meşru zeminlerle evlerine gönderelim. Mustafa Kemal, işgale gelenler için ‘Geldikleri gibi giderler’ demişti. Biz de Mustafa Kemal’in dediği gibi 7 Haziran’da geldikleri gibi gönderelim.”