“Toplu Sözleşme”ye ilişkin görüş ve taleplerimizi içeren rapor!

“Toplu Sözleşme”ye ilişkin görüş ve taleplerimizi içeren rapor!

Bilindiği üzere, hükümetle kamu çalışanları sendikaları arasında 2014-2015 yıllarını kapsayacak toplu sözleşme görüşmeleri 4688 sayılı yasa gereği Ağustos 2013 ayında yapılacaktır.

Konfederasyonumuz T.İ.S ve Araştırma Sekreterliği tarafından hazırlanan konuya ilişkin rapor, yönetim kurulumuzun 27.07.2013 tarihinde yapılan toplantısında incelenerek, örgütümüzle ve kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir.

Diğer yandan raporumuz kitapçık şekline getirilmiş, örgüte dağıtımına başlanmıştır. Rapor toplu sözleşme görüşmelerinin başlayacağı 1 Ağustos 2013 gününden bir gün önce, 31 Temmuz 2013 günü  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak ve Bakanlık önünde bir basın açıklaması yapılacaktır.

Aynı gün bağlı sendikalarımız ve bu  sendikalarımızın il ve ilçe örgütleriyle konfederasyonumuz il temsilcilerinin de illerindeki özgün koşullara uygun olarak konuya ilişkin görüş ve önerilerimizin kamuoyuna duyurulması için yapılması gerekenler yazıyla il temsilciliklerimize ve sendikalarımıza bildirilmiştir.

Söz konusu rapora aşağıda verilen linkten ulaşılabilir.

http://www.birlesikkamuis.org.tr/Birleşik Kamu- İş Toplu Sözleşme Raporu.docx