1 MAYIS’TA EMEĞİMİZ VE EKMEĞİMİZ İÇİN MEYDANLARDA OLACAĞIZ!

1 MAYIS’TA EMEĞİMİZ VE EKMEĞİMİZ İÇİN MEYDANLARDA OLACAĞIZ!


1 Mayıs, işçi sınıfının sermaye karşısında mücadelesini büyüttüğü, emek örgütlerinin aralarındaki örgütsel farklılıkları bir yana bırakarak birlik ve dayanışma içinde meydanlarda taleplerini yüksek sesle haykırmasının anlamlı günüdür.

Türkiye İşçi Sınıfı’nın  bir parçası olan kamu çalışanları, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde memurun iş güvencesinin kaldırılmak istendiği, esnek ve performansa dayalı çalışma şartlarına doğru itildiği, hükümetin kapı kulu yapılmaya çalışıldığı, işçinin taşeron çalışmaya mahkum edildiği, kıdem tazminatına göz dikildiği, örgütsüz olmanın dayatıldığı, çiftçinin üretemez noktaya getirildiği,  esnafın vergi yükünün altında ezildiği, emeklinin açlık ve sefalete terk edildiği, gençliğin işsizlikle boğuştuğunu açıklayacaktır.

AKP iktidarının 17 yıl boyunca uyguladığı ranta dayalı ekonomi modeli; işçilerin alın teri, emekçilerin kölelik koşulları ve canları üzerinde yükselmiştir. 

Ülkemizdeki enflasyon, zamlar, faizler, adaletsiz vergi dilimleri, döviz kurundaki artış ve işsizlik sürekli artmaktadır.  Enflasyon çift haneli rakamlarda ilerlemekte ve işsizlik çığ gibi büyümektedir. 

Bugün ülkemizdeki tüm emekçilerin birleşmesini gerektirecek koşullar bulunmaktadır. AKP iktidarı, tarihimizin en büyük ekonomik krizini ülkemize yaşatmaktadır.

Ülkemizde emeği ve emekçiyi korumakla görevli sendikacılık anlayışı büyük bir değişim yaşamıştır. Sözde yetkili konfederasyonun politikaları emekçileri parçalamaktadır. Bu sendikacılık anlayışı emekçiden yana olmak yerine siyasal iktidardan tavır almıştır. Bu sendikasızlık anlayışında güç alan iktidar, “2020-2021 Sözde Toplu İş Sözleşmesi’nde emekçilere sadaka zamlar vermeye devam edecektir.

AKP’nin kendi eliyle kurup, kolladığı emek düşmanı yandaş konfederasyonun, kamu emekçilerini açlığa, yoksulluğa ve ezilmeye mahkûm etmesine karşı duracağız.

Siyasal iktidar, geçmişte olduğu gibi bu bugünde krizin yükünü emekçilere ödetmek istemesine izin vermeyeceğiz.

1 Mayıs’ta kamu emekçilerini ve işçileri birleştirecek politikaları sürdürmeye, emeğin önündeki siyasi ve ekonomik krizi ortadan kaldıracak politikaları savunmaya devam edeceğiz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkmak için 1 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda olacağız. 

 BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU