1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ KUTLU OLSUN

İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Nazi faşizminin Polonya’yı
işgaliyle başladı. Ardında 52 milyon ölü, milyonlarca yaralı, sakat ve harabeye
dönmüş kentler ile acı ve gözyaşı bıraktı. İnsanlık tarihinin bu en acımasız,
en kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya Barış Günü
olarak kabul edildi.

 

 

Bugünde dünyada her dakikada 1 insan savaş yüzünden ölmektedir.
Savaşlar beraberinde açlık yoksulluk, sefalet getirmekte, birçok insanın
yaralanmasına, sakat kalmasına ve ölmesine neden olmaktadır. Savaşların esas
nedeni üretim, bölüşüm ve paylaşım ilişkisinde yatmaktadır. Emperyalist ülkeler
dünyanın yer altı ve yerüstü zenginlikleri ile enerji kaynaklarını ele geçirmek
için emperyalist politikalar üretmekte bu politikaları gerçekleştirebilmek için
yerli işbirlikçileri ile hareket etmektedir. Küreselleşme adı altında demokrasi
ve özgürlük getiriyoruz söylemi sömürüyü gizleyebilmek için kullanılmaktadır. ABD’nin
uyguladığı tam da budur. Başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyayı kan gölüne
çeviren emperyalist ülkeler ve onların yerli işbirlikçileridir. Tüm dünya
insanları savaşa karşı barışı savunmalı, emperyalizmin oyununa gelmemelidir.

 

 

 Bugün siyasal iktidar ABD’nin
yayılmacı politikalarının taşeronluğunu yapmakta, BOP’ un eş başkanıyım diye
övünenler Ortadoğu da akan kanın sorumluluğuna ortak olmaktadır. Suriye ile
savaş emperyalizmin bir oyunudur ve Türk halkı savaş istememektedir. Savaş emekçilerin
ve halkımızın yararına değildir. Mustafa Kemal “Savaş yaşamsal olmalıdır. Yaşamsal
olmayan savaş cinayettir” diyerek barışı savunmuştur. Bizler de yurtta ve
dünyada barışı savunmalı ve gerçekleştirmeliyiz.

 

 

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak barışın, sevginin ve
hoşgörünün herkes tarafından yaşam biçimi olarak benimsendiği; savaşın,
terörün, çatışmanın, şiddetin, kavganın olmadığı bir dünya dileklerimizle, tüm
halkımızın ve dünya uluslarının Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz.

 

                                        MERKEZ YÖNETİM KURULU