1 Eylül Dünya Barış Günü’nü Kutlamak Bugün Daha Önemli!

1 Eylül Dünya Barış Günü’nü Kutlamak Bugün Daha Önemli!

Barış, ulusların, toplumların, halkların ve bireylerin bir arada huzur içinde yaşadıkları, adaletin, eşitliğin, kardeşliğin kalıcı olarak kurulduğu bir özlemdir. İnsanlığın tek kurtuluşu insanlar, halklar ve ülkeler arasında barışı sağlamaktan geçmektedir.

Naziler‘in Polonya‘yı işgal ederek İkinci Büyük Paylaşım Savaşı‘nı başlattığı gün olan 1 Eylül (1939) tarihi Dünya Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Savaşların babası olarak anılan İkinci Büyük Paylaşım Savaşı yaklaşık altı yıl sürmüş ve 52 milyonu aşkın insanın ölümüne neden olmuştu.

Bu boğazlaşma, arkasında yüz milyonlarca yaralı ve sakat, mahvolmuş hayatlar ve harabeye dönmüş şehirler, kasabalar, köyler bırakarak 1945 Mayısında sona erdi.

Ölenlerden 150 bini insanlığın yüz karası atom bombasının kurbanlarıydı!

1 Eylül gününün Dünya Barış Günü ilan edilmesinin ardından 63 yıl geçmesine rağmen savaşlar değişik biçimler alarak devam ediyor. Arkasında yine emperyalist güçler var. Bu kez aralarında savaşmıyorlar; kendi aralarında “barış”mışlar; dünyanın bir diğer yarısına saldırıyorlar.

Bunu da daha çok taşeron işbirlikçi ülke politikacılarıyla birlikte yapıyorlar!

Savaşlar emperyalizm yeryüzünde var oldukça da devam edecek.

Libya, Tunus, Afganistan, Irak, emperyalizmin hedefindeki ülkelerdi. Suriye üzerinde oynanan oyunlar Irak’la büyük benzerlik gösteriyor; amaç aynı! Suriye’yi paramparça edip sonsuza dek sömürgeleştirmek!

Suriye`den sonra sıranın ülkemize gelmeyeceğinin bir garantisi yok. Bunu görmek durumundayız. Emperyalizm önce ülkelerin iç barışını bozuyor, dikey ve yatay olarak, etnik ve mezhepler olarak birbirine düşman etmenin bin bir yolunu deniyor; böylece ülke içinde binlerce yıldır barış içinde yaşayan halklar bir daha bir arada yaşayamaz duruma getiriliyor; sonra “barış getireceğim”propagandalarıyla müdahale edip kesin sonuç alıyor.

 

BİRLEŞİK KAMU İŞ ve BARIŞ

Barışı düş olmaktan çıkartmak özellikle az gelişmiş ülkelerin emekçilerine, emekçi örgütlerinin çalışmalarına bağlı.

Birleşik Kamu İş olarak bu anlayışla, emperyalizmin “iç” ve “dış” savaş kışkırtıcılığı oyununa gelmiyoruz. Çok iyi biliyoruz ki emperyalizm bütün marifetlerini “barış!” adına gerçekleştiriyor.

Halkları birbirine düşman edecek sözde “barış”ı engellemek, ancak tam bağımsız bir ülke olmakla olanaklıdır. Bağımsız ülke olmak demek siyasi ve ekonomik kararları alırken bağımsız olmak anlamındadır. Ülke kaynaklarına ve karar merkezlerine emperyalistlerin burnunu sokmasını engellemektir. Barış içinde yaşamak demektir!

Birleşik Kamu İş olarak her zamankinden daha uyanık ve bilinçli olarak, Mustafa Kemal’in “Yurtta sulh cihanda sulh” özdeyişini bir ilke olarak kabul edip “gerçek barış” türküleri söyleyerek çalışıyoruz.

Şunu unutmayalım ki emperyalizm artık sadece Laos, Latin Amerika gibi uzak ülkelerde değil, kapımıza dayanmış durumdadır.

1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları bugün çok daha büyük bir önem taşımaktadır.

“1 Eylül Dünya Barış Günü” kutlu olsun.
BİRLEŞİK KAMU İŞ