1 KASIM’DA OYU’NU KULLAN GELECEĞİNE SAHİP ÇIK

1 KASIM’DA OYU’NU KULLAN GELECEĞİNE SAHİP ÇIK

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş öncülüğünde ve demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiği “1 Kasım’da Oyu’nu Kullan Geleceğine Sahip Çık!” kampanyası başlatıldı.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ, ÇYDD, ADD, THD, YARSAV, YARGIÇLAR SENDİKASI ve KÖY ENSTİTÜLERİ VE ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI’nın çağrısıyla “1 Kasım’da Oyu’nu Kullan Geleceğine Sahip Çık!” kampanyası için toplanıyor.

“1 Kasım’da Oyunu Kullan Geleceğine Sahip Çık” kampanyasının çağrıcı ve katılımcı kuruluş temsilcileriyle 30 Ekim 2015 Cuma günü saat 11.00’de Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı yapılarak kamuoyuna duyurulacaktır.

Söz konusu kampanya dahilinde

Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak;

  • Toplumsal barış, kardeşlik ve huzur için,
  • Yoksulumuza aş, işsizimize iş, üreticimize kaynak, çalışanlarımıza ve emeklilerimize insanca onurlu bir yaşam için,
  • Kadınlarımıza saygı, çocuklarımıza, gençlerimize daha mutlu ve güzel bir gelecek için,
  • Kin ve nefret yerine kardeşlik, baskı ve zulüm yerine insan hakları, çatışma yerine sevgi ve barış için,
  • Bölünme yerine ulusal bütünlük, emperyalizme karşı TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE, haksızlık yerine adalet ve eşitlik için,
  • Otoriter yönetim (diktatörlük) yerine demokrasi, karamsarlık ve kaygı yerine UMUT için, insanca mutlu, özgür, çağdaş bir yaşam için bütün yurttaşlarımızı OY KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ

ÇAĞRICI KURULUŞLAR:

- Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu

-Atatürkçü Düşünce Derneği

-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

-Tüketici Hakları Derneği

- Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı

-Yargıçlar Sendikası

-Yarsav 

“1 Kasım’da Oyu’nu Kullan Geleceğine Sahip Çık” kampanya metni için tıklayın.

"1 Kasım'da Oyu'nu Kullan Geleceğine Sahip Çık" kampanyasını PDF Afişi

 BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU