109. ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSINA KATILMAK İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURU YAPTIK

109. ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSINA KATILMAK İÇİN BAKANLIĞA BAŞVURU YAPTIK

 

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK’a, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün her yıl toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı’na katılacak çalışan kesimi delegesi ile teknik danışmanların belirlenmesi amacıyla düzenlemekle yükümlü olduğu ve şimdiye kadar davet edilmediğimiz istişare toplantılarına “en çok temsil edici konfederasyon” olarak katılmak istediğimizi belirten bir mektup gönderdik.

Mektubun bir örneğini de, Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili Oğuz TUNCAY’a gönderdik.  

Mektubumuzda, Bakanlığın  25 Mayıs-5 Haziran 2020 tarihlerinde toplanacak 109. Uluslararası Çalışma Konferansı için düzenleyeceği istişare toplantısına “en çok temsil edici bir sendikal örgüt” olarak davet edilmeyi beklediğimiz belirttik.

Ayrıca, ülkemizin taraf oluğu 144 sayılı Üçlü Danışmalar Sözleşmesi çerçevesinde İş Kanunu’nda ve ilgili Yönetmelikte düzenlenen, işçi ve memur sendikaları konfederasyonlarının katıldığı Üçlü Danışma Kurulu gibi diğer “sosyal diyalog” mekanizmalarındaki çalışmalara da katılmak ve katkıda bulunmak istediğimizi belirttik. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU