13-14 Mart’ta Bankalara Gitmiyoruz!

13-14 Mart’ta Bankalara Gitmiyoruz!

Cuma günü Tüketici Hakları Derneği yönetim kurulu Konfederasyonumuzu ziyaret
etti. THD Genel Başkanı Turhan ÇAKAR Genel Sekreteri Ergün KILIÇ ve yönetim
kurulu üyelerinin katıldığı ziyarette konfederasyonumuzu temsilen Genel Başkan
İsmail TUTOĞLU, Genel Sekreter Cengiz GÜLEBAY, TİS ve Araştırma Sekreteri Adem
ÇALIŞKAN ve Dış İlişkiler Sekreteri Haydar ŞAHİNDOKUYUCU katıldı.

 
Toplantıda tüketici hakları ve
emekçi hakları mücadelesinin ortak bir mücadele olduğu ve bu mücadelede eylem
birlikteliğinin önemli olduğu konuşuldu. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı
Turhan ÇAKAR “Bankalar Sinek Avlayacak” sloganıyla bankaların vurguncu
uygulamalarına, deli dumrul ücretlerine, yargı kararlarını tanımaz
uygulamalarına, dayatılan haksız şartlara, otuzdan fazla işlem için her yıl
tüketicilerden 17 milyar lira haksız ücret almalarına ve tüketicileri ipotek
altına almalarına karşı mücadele yürütüyoruz. Ancak bankalar kanun tanımıyor,
bu nedenle 13-14 Mart günlerinde bankalara gitmiyoruz etkinliği
düzenlediklerini ve bu etkinliğe Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak destek
verilmesini istedi.

 
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu
Genel Başkanı İsmail TUTOĞLU yaptığı konuşmayla konfederasyon olarak üretimden
gelen gücümüzü kullandığımız gibi tüketimden gelen gücümüzü de kullanacağımızı
ve bu etkinliğin önemine değinerek konfederasyon olarak her türlü desteği
vereceklerini ifade etti.Günümüz üretim modellerinin üretimden gelen gücün
kullanılması önüne engeller çıkardığını bu engellerin bir kısmını tüketimden
gelen gücümüzü kullanarak aşılabileceğini belirtti. 24 Ocak 1980 kararları ile
ülkemiz kapitalizme eklemlenmiş emek sömürüsünün yanında tüketici olarak da
sömürüye daha fazla açık hale gelinmiştir. Her türlü sömürü düzenine karşı
çıkmak için güçlerin birleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu nokta da Birleşik
Kamu İş üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek,ortak mücadeleye katkı
sunacaktır.

 
Önümüzdeki süreçte neler yapılabileceği
konusunda görüş alışverişinde bulunulduktan sonra ziyaret sona erdi.