13 ARALIKTA SİLİVRİDEYİZ

13 ARALIKTA SİLİVRİDEYİZ

Vatan ve Cumhuriyet
birlikteliğinden kamuoyuna;

2013 yılını karşılamaya hazırlanan ülkemizde genel durum vahimdir.

Ekonominin sıcak para girişi ve özelleştirmelere bağımlı olduğu, eğitimin
ulusal ve bilimsel özelliklerinden uzaklaştırıldığı, yargının siyasi iktidara
bağımlı hale getirildiği, yoksulun daha yoksul, zenginin daha da zenginleştiği,
emekçilerimizin haklarını kaybettiği, kültür – sanat kurumlarımızdan
sanatçılarımıza, gazetecilerimizden, akademisyenlere kadar her kesime baskı
kurulmaya çalışıldığı bir dönemdeyiz.

Milli Eğitim Bakanlığının çıkardığı kılık kıyafet yönetmeliği, hazırlanan YÖK yasa tasarısı

ve tekke-zaviyelerin yeniden açılabileceğine ilişkin açıklamalar, ülkemizi
ortaçağ karanlığına sürüklendiğini açıkça göstermektedir. Bugün 78.
Yıldönümünde, Cumhuriyet devrimleri ile seçme ve seçilme hakkını kazanan
kadınlarımız pratikte kullanamadıkları bir çok haklarını da kaybetmek
üzeredirler.

  Siyasi iktidarın bölgemizdeki insanlık dışı sömürge savaşlarına arka çıkması; sıranın kendisine

de geleceğini bile bile- Suriye bizim iç işimizdir- diyerek – emperyalizmin
sözcülüğünü yapması, ülkemizi tüm komşu ülkelerle karşıt duruma getirmesi,
güvenliğimizi ve Ortadoğu’da ki diğer ülkeleri ciddi şekilde tehdit etmektedir.Çok
açıktır ki topraklarımız NATO eliyle  ve
yabancıların komutasına verilerek açık hedef haline getirilmektedir. Siyasi
iktidarın bizi sürüklediği savaş tehlikesi "ülkemizin bütünlüğünü,
milletimizin birliğini" doğrudan tehdit etmektedir.Yurttaşlarımızı bizi
Suriye ile savaşa sürükleyenlere hayır demeye çağırıyoruz.

 Bir süredir planlanan Anayasa değişikliği, tüm bu süreci tamamen kalıcı hale getirmek ve

meşrulaştırmak için hazırlanmaktadır. Hatta, ancak oybirliği ile karar
verilmesi halinde meclise taşınacağına dair anlaşmaya varılmasına rağmen,
meclis anayasa komisyonunda hiçbir konuda uzlaşma sağlanmadığı halde, iktidar
partisinin özel gündemi (başkanlık sistemi) gereği yasama-yürütme aşamasına
geçileceği görülmektedir. İktidar partisi kendi hazırladığı anayasa çalışmasını
meclise süratle götürerek, süreci bitirmeye ve emrivaki ile Türkiye’nin siyasi
yapısını değiştirmeye çalışmaktadır.

Siyasi iktidar, tartışmaların eksenini bilinçli bir şekilde başkanlık sistemine
yöneltmekte ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlevini de tartışmaya
açmaktadır. Milletimizi, egemenliğine sahip çıkmaya çağırıyoruz.

29 Ekim’de ve 10 Kasım’da ortaya çıkan büyük irade, önümüzdeki sürece müdahil
olacak, vatanımızın bölünmesine izin vermeyecektir.

Vatan ve Cumhuriyet Birlikteliği, Cumhuriyetimizin temel değerlerine, Atatürk
devrimlerine ve bu uğurda bedel ödeyen yurtseverlerimize sahip çıkacak,
milletimizi yeniden ayağa kaldıracaktır. Bu görev başarılıncaya dek
birlikteliğimiz güçlenerek mücadeleye devam edecektir.

Bu kararlılık ve bilinçle, tüm yurttaşlarımızı, Silivri’de tutsak bulunan
yurtsever aydınlarımıza, destek vermeye, 13 Aralık’ta 08:30′da Silivri’ye
çağırıyoruz.