15-16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİ MÜCADELEMİZE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR

15-16 HAZİRAN İŞÇİ DİRENİŞİ MÜCADELEMİZE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye işçi sınıfı tarihinin en büyük işçi direnişlerinden biri olan 15-16 Haziran Direnişi’nin 51. yıl dönümünü unutmuyoruz.

15-16 Haziran Direnişi işçi sınıfının yükselen sesi ve emekçilerin mücadele tarihinden önemli bir yere sahiptir. Bu direniş işçi sınıfının hafızasında var olmaya devam edecektir.

15-16 Haziran Direnişi adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı direnmenin her dönemde, her koşulda sağlanabileceğini göstermiştir.

15-16 Haziran Direnişi, çalışma yaşamını sermayenin çıkarları doğrultusunda şekillendirmek isteyen iktidara karşı emekçilerin çaresiz olmadığını örgütlü gücüyle ilan etmiştir.

Pandemeninin ve ekonomik krizin bedeli işsizlik, yoksulluk, düşük ücret ve hak gasplarıyla emekçilere yüklenmektedir.  Ekonomik kriz ve salgın gelir eşitsizliğini artırmaktadır. Ülkedeki küçük bir azınlık dışında geniş halk kesimleri yoksullaşmaktadır. Kitlesel işsizlik ve yüksek enflasyon nedeniyle milyonlarca emekçi ciddi anlamda geçim sıkıntısı yaşamaktadır.

Ülkemizdeki emek mücadelesi için ilham kaynağı olan 15-16 Haziran Direnişi, hak arama mücadeleleri için öğreticidir. Yüzbinlerce işçinin sendikal hak ve özgürlüklerine sahip çıkmak, örgütlenme haklarını ve sendikalarını korumak için gerçekleştirdikleri bu direniş bizlere yol göstericidir.

Örgütlü yapılarımızı ve örgütlenme hakkımızı taviz vermeden, kamu emekçileri ve işçi sınıfı ayrımı yapmadan sendikal hak ve özgürlüklere, yapılan tüm saldırılara karşı hep birlikte direnerek, omuz omuza mücadele ederek haklarımıza sahip çıkabiliriz.

Emperyalizme ve sermayeye karşı 15-16 Haziran Direnişi’nin ruhu ile mücadele ederek, AKP'nin çıkarttığı, çıkartmaya çalıştığı anti-demokratik yasalara ve uygulamalara karşı durulabilir.

Ülkemizde; siyasal iktidar ve sermaye işbirliğiyle emek sömürüsü yaygınlaştırılmakta,  çalışma yaşamı çekilmez noktaya gelmiştir.

Salgın sürecinde işçiler hayatları pahasına her gün işe giderken sendikal örgütlenmeleri durduran ve toplu iş sözleşme askıya alan ve grev hakkını ortadan kaldıran bir iktidar vardır.

Ekonomik krizini ve pandeminin etkisini gözeterek 15-16 Haziran Direnişi’nin duruş ve kararlığıyla hareket ederek haklarımıza sahip çıkacağız.  

Emekten ve alın terinden yana olan her kesimin, emekçiye ve işçi sınıfına yönelik saldırılara karşı, direnmekten başka çaresi yoktur.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş; sendikal mücadeleyi yaşatanları ve bu mücadeleyi sürdüren tüm emekçilerin 15-16 Haziran Direnişi’nin 51.yılını coşkuyla selamlıyoruz.


BİRELİŞK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU