15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININ ONURLU BAŞKALDIRISIDIR

15-16 HAZİRAN İŞÇİ SINIFININ ONURLU BAŞKALDIRISIDIR

15-16 Haziran 1970 Şanlı Direnişi, işçi sınıfımızın yükselen onurlu bir sesi olarak mücadele tarihimizde önemli bir yere sahiptir.  Türkiye emek mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olan 15-16 Haziran direnişinin 46.yıldönümünü sahipleniyoruz.

1970 yılı sermayenin; işçilerin ve emekçilerin haklarını gasp etmek istemesine karşı büyük bir direniş gösterilmesinin tarihidir.  Ancak 1970 yılından sonra çalışma yaşamındaki emeğin ve emekçinin aleyhine birçok düzenleme yapıldı.  14 yıllık AKP iktidarında çalışma yaşamında hak kayıplar artmıştır. Bu dönemde özelleştirme, taşeronlaştırma, güvencesiz çalıştırma şartları hayata geçirilmiştir.  Hızını alamayan siyasal iktidar gözünü işçi ve kamu emekçilerine dikmiştir. Kiralık işçilik statüsünü yasalaştırarak kölelik düzeninin ilk adımlarını atmıştır.  657 Sayılı Devlet Memurlarının kanunu değiştirmek istemiştir, ancak kamu emekçilerinin direnişiyle karşılaşmıştır.

Ülkemizde; siyasal iktidar ve sermaye işbirliğiyle emek sömürüsü yaygınlaştırılmakta,  çalışma yaşamı kötüleşmekte,  kayıt dışı ve çocuk işçi çalıştırma hızlanmaktadır. O gün şanlı direniş ile alınan tüm haklar bugün AKP iktidarı tarafından tek tek elimizden alınmaktadır. Emekten ve alın terinden yana olan her kesimin, emekçiye ve işçi sınıfına yönelik saldırılarına karşı, direnmekten başka çaresi yoktur. 

Kamu emekçileri ve işçi sınıfı hiç bir ayrım yapmadan sendikal hak ve özgürlüklere, yapılan tüm saldırılara karşı hep birlikte direnerek, omuz omuza mücadele ederek sahip çıkabilir. Ancak, emperyalizme ve sermayeye karşı 15-16 Haziran direnişinin ruhu ile mücadele ederek, AKP'nin çıkarttığı, çıkartmaya çalıştığı anti-demokratik yasaları ve uygulamaları püskürtebiliriz.  

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş olarak, Türkiye iş sınıfının sömürüye karşı verdiği mücadelede 15-16 Haziran,  işçi sınıfının direniş tarihine adını yazdırdığı onurlu yoldur. Bu vesileyle sendikal mücadeleyi yaşatanları ve bu mücadeleyi sürdüren kamu emekçilerini ve işçi sınıfını selamlıyoruz. Tüm emekçilerin, sendikal örgütlülüğe kavuştuğu,  özgürce örgütlendiği, toplu sözleşme ve grev yapabildiği günlere kavuşması için mücadelemiz sürecektir.

SELAM OLSUN, 15-16 HAZİRAN ŞANLI DİRENİŞİNİ YARATANLARA!
SELAM OLSUN, 15-16 HAZİRAN ŞANLI DİRENİŞİNİ YAŞATANLARA!

BİRLEŞİK KAMU İŞ
MERKEZ YÖNETİM KURULU