15-16 HAZİRAN ŞANLI DİRENİŞİ MÜCADELEMİZE IŞIK TUTUYOR

15-16 HAZİRAN ŞANLI DİRENİŞİ MÜCADELEMİZE IŞIK TUTUYOR

15-16 Haziran 1970 Şanlı Direnişi, işçi sınıfımızın yükselen onurlu bir sesi olarak mücadele tarihimizde önemli bir yere sahip olmuştur.

1967 yılında kurulan DİSK’ten rahatsızlık duyan sermaye, 1961 Anayasası’nın getirdiği kazanımları budamak için 1970'te, çalışma yaşamını ve temel sendikalar mevzuatını düzenleyen 274 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Yasası ile 275 sayılı Sendikalar Yasası'nda değişiklik yapan ve işçilerin sendika seçme ve örgütlenme özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayan tasarıyı meclisten geçirdi ve 11 Haziran 1970'te Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın onaylamasıyla da yürürlüğe girdi.

Bunun üzerine, işçiler, örgütlenme haklarının ellerinden alınması ve sendikaları DİSK’in kapatılmasına tepki olarak direniş başlattılar ve yaklaşık 120 bin işçi yüzlerce fabrikadan çıkarak, İzmit ve Gebze’den Kadıköy’e, Levent’ten Mecidiyeköy ve Taksim’e, Bakırköy’den Topkapı ve Edirnekapı’ya kadar yürüdüler. İşçiler bir araya gelmesin diye Galata Köprüsü açılarak geçişe kapatıldı, vapur seferleri iptal edildi.

Olayların birinci günü akşamı Bakanlar Kurulu 60 günlük bir sıkıyönetim ilan etti. DİSK ve bağlı sendikaların yöneticilerinin pek çoğu sıkıyönetim mahkemelerince tutuklandılar ve yargılandılar. Kadıköy'de meydana gelen olaylarda 2 işçi, 1 polis ve 1 esnaf yaşamını yitirdi. 16 Haziran'da Ankara, Adana, Bursa ve İzmir'de de küçük çaplı olaylar yaşandı.

3 ay süren sıkıyönetim sonunda işten çıkarılan işçi sayısı 5 bini aştı. Sonraki süreçte DİSK yöneticileri açılan davalardan beraat ettiler. Söz konusu yasa değişikliklerini içeren hükümler ise 2 yıl sonra, Anayasa Mahkemesi’nce anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi. Sermaye o dönem yapmak istediklerini, ancak 12 Eylül 1980 faşist darbesinden sonra hayata geçirmiştir. Çalışma yaşamı halen o dönemin ürünü olan bu gerici yasalar ile yönetilmeye devam etmektedir.

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu İş; işçi sınıfımızın örgütlenmesinin önünde ki bu gerici yasaların ve 4688 Sayılı Devlet Memurları ve TİS Kanunun iptali için 15-16 Haziran Direnişi ve Gezi Direnişi ruhuyla duraksamadan mücadelesine devam edecektir ve tüm emekçileri, özgürce örgütlendiği, toplu sözleşme ve grev yapabildiği günlere kavuşturacaktır.

SELAM OLSUN, 15-16 HAZİRAN ŞANLI DİRENİŞİNİ YARATANLARA!
SELAM OLSUN, 15-16 HAZİRAN ŞANLI DİRENİŞİNİ YAŞATANLARA!

BİRLEŞİK KAMU İŞ
MERKEZ YÖNETİM KURULU