15 Mayıs 2014 Günü Meclis Önündeyiz!

15 Mayıs 2014 Günü Meclis Önündeyiz!

BASINA ve KAMUOYUNA

Bilindiği üzere, Manisa’nın Soma İlçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen facia sonucu yüzlerce işçi kardeşimiz yaşamını yitirmiş, onlarcası da yaralanmıştır. Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikaların üyeleri olarak bu acı olay karşısında büyük üzüntü duymaktayız.

Ancak bu facia bir iş kazası değil toplu cinayettir.

12 yıllık AKP iktidarında tüm uyarılara, konuyla ilgili uzmanların tüm açıklamalarına rağmen gerekli işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmamış, gerekli yasal düzenlemeler ve etkin denetimler yapılmamıştır.

Bu nedenle Soma’da yaşanan facianın sorumlusu başta siyasal iktidar olmak üzere işçi emeğini sömürerek servetlerini arttıran sermayedarlardır.

Duruma TBMM millet adına el koyarak sorumluları ortaya çıkarmak, yaşanan faciada yaşamlarını yitiren işçilerimizin ailelerine gerekli desteğin verilmesini sağlamak ve bundan sonra iş cinayetlerinin işlenmesini önlemek için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak zorundadır.

Bu sebeple yarın (15.05.2014 günü) tüm ülke genelinde iş bırakılacaktır. Yine yarın saat 11.00’de Ankara’da bulunan üyelerimizle birlikte TBMM Dikmen kapısı önünde buluşup konuyla ilgili kitlesel basın açıklaması yapılacaktır.

Ankara dışındaki illerde ise Konfederasyon il temsilcilerimizin koordinasyonunda iş bırakma eylemi yapılacak ve yerel koşullara göre belirlenecek programlarla belli merkezlerde veya ÇSGB İl Müdürlükleri önünde toplanılarak basın açıklamaları yapılacaktır.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ
BAŞKANLAR KURULU