17 AĞUSTOS’U 20.YILINDA UNUTMUYORUZ!

17 AĞUSTOS’U 20.YILINDA UNUTMUYORUZ!


Bugün 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 20. yıl dönümüdür. Depremde en çok zarar gören Kocaeli ve diğer kentlerdeki ve ülkemizdeki tüm vatandaşlar, halen depremin korkunçluğunu ve acılarını hafızalarında korumaktadırlar.

17 Ağustos Depreminin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen  ülkemizde depreme karşı önlemler yeterince alınmış değildir.

 Göz yumulan kaçak yapılar, plansız, projesiz ve ruhsatsız ya da tüm koşullar yerine getirilmeden verilen ruhsatlar, gerekli analiz ve araştırma yapılmadan siyaseten yapılan imar değişiklikleri gibi affedilmez hatalar devam etmektedir.

Yaşanan tüm depremlerin, bilim ve teknolojinin bize öğrettiği tek gerçek vardır o da kentlerde  yaşanan doğa olaylarını afete çeviren insan hatalarından kaynaklanması olduğudur. Aklı ve bilimi referans almak yerine şehirlerde rant ve kar hırsını hakim kılmanın, doğaya gelişi güzel müdahaleler yapılmasının bedeli ağır olmaktadır. Bilim ve tekniğe aykırı, hatalı malzeme seçimleri depremlerde can kayıplarını artırmaktadır.

17 Ağustos Depreminin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen  ülkemiz de depreme karşı gerekli önlemlerin alınmadığını şehirlerdeki affet olaylarından bilmekteyiz.

Bugüne kadar depreme karşı alınması olmazsa olmaz olan önlemler umursanmadı. Afet toplanma alanları ranta açıldı ve olanlarsa yetersiz kalmaktadır.

AKP iktidarının olası depremlere karşı tek çözümü  “kentsel dönüşümü” projesi olmuştur. Gerçek bir kentsel dönüşüm yerine müteahhitler için rant alanları yaratmıştır. Eski binaların yıkılıp yerlerine yeni binalar yapılarak depremle mücadele yürütülemez.

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin aradan geçen 20 yıla rağmen hazırlanmadığı farkındayız. Depremin yıkıcı sonuçlarına karşı önlemleri yerel yönetimler ve merkezi hükümet başta olmak üzere kamusal kurumların alması gerekti ancak gerekli çalışmalar yapılmadı. 

AKP iktidarının başta deprem ve sel olmak üzere ülkemizde afete dönüşen doğa olaylarına karşı sorumluluğu bulunmaktadır.

AKP iktidarı seçimlerde oy almak amacıyla imar affını yasalaştırmıştır. Kaçak yapılara, plansız, projesiz ve ruhsatsız ya da bilimsel koşulları yerine getirmeyen ve getiremeyecek olan binalar af edilerek ilerde yaşanacak ölümlere şimdiden göz yumulmuştur.

Bugünden yarına yeterli denetim mekanizması kuramayanlar ve imar affını gerçekleştirenler yaşanacaklardan sorumludur. Yapan, yaptıran, göz yuman ya da görmezden gelen herkes suça ortaktır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; tüm vatandaşlarımızın sağlıklı kentlerde yaşama hakkının korunmasına ve geliştirilmesine önem verilmesinin gerektiğini düşünüyoruz, başta 17 Ağustos Depreminde yaşamını yitirenler olmak üzere tüm afetlerde yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına ve tüm ulusumuza baş sağlığı diliyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU