17 AĞUSTOS'U UNUTMA ÜLKE OLARAK ACİLEN OLASI DEPREMLERE HAZIRLIK YAPMALIYIZ !

17 AĞUSTOS'U UNUTMA  ÜLKE OLARAK ACİLEN OLASI DEPREMLERE HAZIRLIK YAPMALIYIZ !


Bugün 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 21. yıl dönümüdür. Depremde en çok zarar gören Kocaeli ve diğer kentlerdeki ve ülkemizdeki tüm vatandaşlar, halen depremin korkunçluğunu ve acılarını hafızalarında korumaktadırlar.

Yaşanan tüm depremlerin, bilim ve teknolojinin bize öğrettiği tek gerçek vardır o da kentlerde  yaşanan doğa olaylarını afete çeviren insan hatalarından kaynaklanması olduğudur. Aklı ve bilimi referans almak yerine şehirlerde rant ve kar hırsını hakim kılmanın, doğaya gelişi güzel müdahaleler yapılmasının bedeli ağır olmaktadır. Bilim ve tekniğe aykırı, hatalı malzeme seçimleri depremlerde can kayıplarını artırmaktadır.

17 Ağustos Depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen  ülkemizde depreme karşı gerekli önlemlerin alınmadığını şehirlerdeki affet olaylarından bilmekteyiz.

Bugüne kadar depreme karşı alınması gereken önlemler umursanmadı. AKP iktidarının olası depremlere karşı tek çözümü  “kentsel dönüşümü” projeleri olmuştur. Gerçek bir kentsel dönüşüm yerine müteahhitler için tarım alanları, ovalar ve kıyı kentleri doldurularak  rant alanları yaratılmıştır.

Yerleşim bölgeleri sert zemin yerine dolgu alanlarına ve zemin yapısı güçsüz bölgelere kaydırılmaya devam edilmiştir. Dere Yatakları ile Heyelanlı Alanları Yapılaşmaya Açan Uygulamalara devam edilmiştir.

Fay hatları düşünülerek depreme dayanıklı ve sağlıklı yerleşimler yerine imar ve yapı üretimi kontrolsüz şekilde rant mekanizmasına teslim edilmiştir. Afet toplanma alanları da ranta açıldı ve olanlarsa yetersiz kalmaktadır.

AKP'nin 18 yıllık iktidarı boyunca başta deprem ve sel olmak üzere ülkemizde afete dönüşen doğa olaylarına karşı sorumluluğu bulunmaktadır. 

Bir deprem ülkesi olan Türkiye’nin aradan geçen 21 yıla rağmen hazırlanmadığı farkındayız. Depremin yıkıcı sonuçlarına karşı önlemleri yerel yönetimler ve merkezi hükümet başta olmak üzere kamusal kurumların alması gerekti ancak gerekli çalışmalar yapılmamıştır.

Ülkemizde sadece deprem için değil heyelan, çığ düşmesi, su baskını vb. olaylara yönelik de tehlike ve risk oluşturmaktadır.

Deprem araştırma uzmanları başta İstanbul olmak üzere ülkemizde büyük depremlerin olacağını  acilen hazırlanmamız gerektiği belirtmekteler ancak tüm uyarılara rağmen yeterli hazırlık yapılmamaktadır. Bugünden yarına yeterli denetim mekanizması kuramayanlar olası depremlerde yaşanacaklardan sorumludur.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; ülkemiz insanının can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalara acilen başlanılması gerektiğini belirtiyor ve hayata geçirmelerini bekliyoruz. Başta 17 Ağustos Depreminde yaşamını yitirenler olmak üzere tüm afetlerde yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına ve tüm ulusumuza baş sağlığı diliyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU