19 MAYIS RUHUYLA, YAŞASIN EMEK, CUMHURİYET VE LAİKLİK MÜCADELEMİZ

19 MAYIS RUHUYLA, YAŞASIN EMEK, CUMHURİYET VE LAİKLİK  MÜCADELEMİZ

 


19 Mayıs 1919 kuruluş ve kurtuluş mücadelemizin ilk adımının atıldığı tarihtir. 19 Mayıs 1919'da modern Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Samsuna ayak basmış ve ardından emperyalizme ve yerli iş birlikçilerine karşı ulusal kurtuluş mücadelemizi başlatmıştır.

Milli kurtuluş mücadelemizin başarısı ve ardından Cumhuriyetimizin ilanı ile ülkemiz tüm dünyada emperyalizme karşı savaşta ve milli egemenlik fikrinin zaferi ile tüm dünyaya örnek olmuştur.

Ulusal mücadelemiz saltanata karşı halk egemenliğini, kul olmaya karşı yurttaş bilincini, gericiliğe karşı laikliği ve demokrasiyi hâkim kılmıştır. Anadolu’nun yoksul ve emekçi halkının omuz verdiği Cumhuriyet mücadelesi yıllardır onu kuran genç ve emektar kadroların ellerinde ilerlemeci ve aydınlanmacı bir çizgide yükselmiştir.

Ulusal bağımsızlığın en önemli simgesi olan ekonomik bağımsızlık ve milli ekonomi atılımı Cumhuriyetin ilk dönemlerinde hayata geçirilmiş, son yıllarda birer birer satılan, eksikliğini toplumsal olarak hissettiğimiz fabrikalarımız Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulmuştur.

Kamucu ve yurttaşlık hakkına dayanan Cumhuriyet politikalarını savunma ve daha ileriye taşıma mücadelesi yıllar boyunca devam etmiştir. Ülkemizi dış güçlere bağımlı kılmaya çalışan siyasi anlayışlara karşı özellikle 60’lı ve 70’li yıllarda ülkemizde toplumsal mücadeleler gelişmiş, emekçi sınıflar örgütlü toplumsal bir güç haline gelmiştir.

Emek mücadelesi bu yıllarda, hem anti- emperyalist mücadele hem de kamu hakkı mücadelesi fikri etrafında şekillenmiştir. Cumhuriyetimize ve onu var eden temel ilkelerine karşı gelişen saldırılara karşı emekçiler hep en ön safta mücadele etmiştir.

1980 Amerikan destekli gerici darbe ülkemiz için onarılamaz hasarlar meydana getirmiştir. Örgütlü çalışma yaşamına ve ilerici güçlere yönelik artan tasfiye girişimleri, Cumhuriyetimizin temel ilkesi olan milli bağımsızlığımıza büyük zararlar vermiştir. Ülkemiz yurtdışı destekli ekonomik politikalara bağımlı bir ülke haline getirilmiş, Cumhuriyetimizin kamu miraslarına yönelik kapsamlı tasfiye girişimleri hızlanmıştır.

80 darbesinin yarattığı bu kapsamlı saldırı politikaları son 18 yıldır AKP politikaları ile sürmektedir. Ülkemiz yıllar önce verdiği kurtuluş mücadelesinde saltanat rejiminin yerine demokrasiye dayalı millet egemenliğini üstün kılan bir yönetim şekli ortaya koymuştur. Bu sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile etkisiz hale getirilmiştir.

Anayasamız ile güvence altına alınan Laik ve Sosyal Hukuk Devleti ilkeleri aşındırılmış, özelleştirilmeler ile ülkemizin tüm kamu mirası peşkeş çekilmiştir. Emeğe yönelik en kapsamlı saldırılar içerisinde bulunduğumuz süreç içerisinde gerçekleşmiştir.

Cumhuriyetimize ve onun değerlerine yönelik saldırıların bu denli artması bizi emperyalizme daha fazla bağımlı kılmakta, demokrasimizi her geçen gün daha fazla zedelememektir.

19 Mayıs 1919, egemenliğe ve bağımsızlığa olan tam inancın adıdır.

19 Mayıs 1919, yurttaşlık bilincini esas alan, demokrasiyi ve ilerlemeci değerleri savunan gericiliğe karşı yılmaz bir aydınlanma hareketidir.

19 Mayıs 1919, fabrikada işçinin, toprağa can veren köylünün, Cumhuriyet değerlerine kendisini adamış kamu emekçisinin rehberidir.

19 Mayısı Egemenlik ve Cumhuriyet fikrine sahip çıkmak,  Milli bağımsızlığımızın önderi Mustafa Kemal Atatürk ve onun yoldaşlarının bizlere bıraktığı mirası sahiplenmek ve Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşımak için daha fazla mücadele etmemiz gerekmektedir.

Emek ve Cumhuriyet mücadelemizde 19 Mayıs 1919 ufkunun bir kez daha tüm yurttaşlarımıza rehber olması dileğiyle;

Yaşasın 19 Mayıs ruhu, Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU