19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı niçin önemli?

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı niçin önemli?

19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gündür. O günü, ünlü yapıtı Nutuk’un girişinde unutulmaz sözcüklerle anlatır: “1919 yılının Mayısının 19. Günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve görünüş: Ulus yorgun ve yoksul durumda… Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan ulus, karanlık ve belirsizlik içinde…”

Bugün 2013 yılının 19 Mayısında da benzer biçimde Türkiye’nin adeta bir sırat köprüsünden geçtiği zamanları yaşıyoruz. Emperyalizm bölgemize konuşlandı sanırken, aslında ülkemizin de tam kalbine yerleştiği apaçık durumda.

“Bağımsızlık” kavramı ayetten alınma bir sözcüğü değildir. İçi dopdoludur: Bağımsızlık gerçek demokrasinin yerleşmesinin, gerçek bir demokratikleşme mücadelesini, dolaysıyla emek mücadelesini sürdürebilmenin de zeminini oluşturur. Emperyalizmin kıskacında hiç bir ülkede demokratikleşme gerçekleşemez; hep lafta kalır! Bunun için emek mücadelesini tam bağımsız Türkiye mücadelemizden ayrı tutmuyoruz.

*

Atatürk “Yine gelecekler… Emperyalizmin Anadolu üzerindeki hesapları bitmedi…” demişti.

“Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bağımsızlıktan yoksun bir ulus uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz… Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm!” saptaması coşkulu ve bir o kadar mantıklı bir devrimci şiardır.

*

İşte bugün, -diğer ulusal bayramlar gibi-  Atatürk’ün ulusal mücadeleyi başlattığı Samsun’a çıkış tarihini bile kutlamak sorun oluyor.

Gençliğe güvenmişti Atatürk. Gençlik bayramını kutlamayı yasaklamaya çalışıyorlar.

Birleşik Kamu-İş olarak işte bu böyle gitmez diyoruz.

Bu ülkede doğmuş herkesin damarlarına Atatürk’ün sözleri bir bağımsızlık bilinci olarak zerk edilmiştir.

Tam bağımsız Türkiye özlemimiz emek mücadelemizin olmazsa olmazıdır; her zaman mücadelemize ışık tutacaktır.

Yaşasın 19 Mayıs!

Yaşasın tam bağımsız Türkiye!

 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ