19.YILINDA DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMA UNUTTURMA

19.YILINDA DEPREM GERÇEĞİNİ UNUTMA UNUTTURMA

Bugün 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 19. yıl dönümüdür. Depremde en çok zarar gören Kocaeli ve diğer kentlerdeki ve ülkemizdeki tüm vatandaşlar, halen depremin korkunçluğunu ve acılarını hafızalarında korumaktadırlar.

17 Ağustos 1999 yılındaki resmi raporlara göre, 17 bin 480 ölüm, 23 bin 781 yaralı, 505 kişi sakat kaldı. 285 bin 211 konut, 42 bin 902 işyeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50 bin ölüm, ağır-hafif 100 bine yakın yaralı, 133 bin 683 çöken bina ile yaklaşık 600 bin kişi evsiz kaldı.  

Yaşanan tüm depremlerin, bilim ve teknolojinin bize öğrettiği tek gerçek vardır o da kentlerde  yaşanan doğa olaylarını afete çeviren insan hatalarından kaynaklanması olduğudur. Aklı ve bilimi referans almak yerine şehirlerde rant ve kar hırsını hakim kılmanın, doğaya gelişi güzel müdahaleler yapılmasının bedeli ağır olmaktadır. Bilim ve tekniğe aykırı, hatalı malzeme seçimleri depremlerde can kayıplarını artırmaktadır.

Milyonlarca insanı etkileyen 17 Ağustos Depremi Türkiye Cumhuriyeti’nin, deprem gerçeğiyle tanışmasına neden oldu. Bu deprem gerçekliği nedeniyle deprem bölgelerindeki binalara yeni standartlar getirilerek önlemler alındı. 

Dünya üzerinde doğal afetlerin en yıkıcısı ve en korkutucusu depremlerdir. Buna karşılık gelişmiş ülkeler, bilim ve teknolojideki gelişmeleri kullanarak depremin yıkıcılığını ve insan kayıplarını en aza indirecek başarıya ulaştı. Bina yapımlarında bilimsel kuralları uygulayan Japonya’da insan ölümleri çok aza inerken; Endonezya, İran ve Türkiye’de yüzlerce insan ölmektedir. Depremin yıkıcılığını ağır şekilde yaşayan ülkeler bilim, akıl ve teknikten uzaklaşan ülkeler olmuştur.

17 Ağustos Depreminin üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen  ülkemiz de depreme karşı gerekli önlemlerin alınmadığını şehirlerdeki affet olaylarından bilmekteyiz.

AKP'nin 16 yıllık iktidarı boyunca başta deprem ve sel olmak üzere ülkemizde afete dönüşen doğa olaylarına karşı sorumluluğu bulunmaktadır. AKP iktidarı seçimlerde oy almak amacıyla imar affını yasalaştırmıştır. Kaçak yapılara, plansız, projesiz ve ruhsatsız ya da bilimsel koşulları yerine getirmeyen ve getiremeyecek olan binalar af edilerek ilerde yaşanacak ölümlere göz yumulmuştur. AKP iktidarının, binalara gerekli analiz ve araştırma yapmadan imar affı kapsamına alması ilerde yaşanacak ölümlerden birinci dereceden sorumlu olacağını belirtmek isteriz. Yeterli denetim mekanizması kuramayanlar ve imar affını gerçekleştirenler sorumludur. Yapan, yaptıran, göz yuman ya da görmezden gelen herkes suça ortaktır.

Depremler değil bilimden uzaklaşmak insanlığa zarar vermektedir, bugüne kadar yaşanan olaylardan ders çıkarılmasını hatırlatmak isteriz.

Tüm kentlerde yerel yönetimler, şehir plancısı, mimar ve mühendis kadroları ile teknik açıdan güçlendirilmeli bu kadrolara niteliksiz, yandaş kayırmacılığı ile atama yapılmamalıdır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; tüm vatandaşlarımızın sağlıklı kentlerde yaşama hakkının korunmasına ve geliştirilmesine önem verilmesinin gerektiğini düşünüyoruz, başta 17 Ağustos Depreminde yaşamını yitirenler olmak üzere tüm afetlerde yaşamını yitirenlere
rahmet yakınlarına ve tüm ulusumuza baş sağlığı diliyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU