2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

2. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

2. Olağan Genel Kurul İlanı

 

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulunun 30.09.2017 tarih ve 27 sayılı kararı gereğince, 2. Olağan Genel Kurulunun 20 Ekim 2017 tarihinde saat 10.00’da GMK Bulvarı Pınar Apt. No:32/15 Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunlukla sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 21 Ekim 2017 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM:

1-    Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

2-    Divan Kurulunun Oluşturulması

3-    Genel Başkanın Açılış Konuşması

4-    Konukların Konuşması ve Mesajların Okunması

5-    Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Raporlarının Görüşülmesi ve İbrası

6-    Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Konfederasyon Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

7-    Dilek ve Temenniler