2019 5.DÖNEM 2020-2021 SÖZDE TOPLU SÖZLEŞME DUYURUSU !

2019 5.DÖNEM 2020-2021 SÖZDE TOPLU SÖZLEŞME DUYURUSU !


Bilindiği üzere 2020-2021 yıllarına ait 5. Dönem Sözde Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacaktır.

Her sendikanın kendi üyesi adına toplu sözleşme imzalamadığı, grev hakkının yasal teminata alınmadığı, özgür bir toplu sözleşme düzeni, örgütlenme özgürlüğü ve belediyelerde yıllarca yapılan toplu sözleşmelerin kazanılmış hak olarak görülmediği “SÖZDE TOPLU SÖZLEŞMEYİ REDDEDİYORUZ.” Memurların sorunları yüzdelik zamlara indirgenemez.

Bu kapsamda;

29 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 11.00’de Eğitim-İş Genel Merkezinde bağlı sendikaların Genel Başkanları ile basın açıklaması yapılacaktır.

1 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 12.30’da Ankara’da T.C Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde ve tüm illerde basın açıklaması yapılacaktır.