23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN !

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN !

Türkiye Büyük Millet Meclisi`nin kuruluşunun 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu M. Kemal Atatürk`ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygıyla anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.

Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti’ni 99 yıl önce masa başında parçalamak isteyenlere ve bu amaçla hazırlanan haritaları Atatürk’ün Anadolu’da yerel kongrelerden bölgesel, bölgesel kongrelerden ulusal kongrelerle ördüğü mücadele ağıyla ve bağımsızlık ışığıyla tarihin çöp sepetine göndermiştir.

Emperyalist işgale karşı Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatma iradesini ortaya koyan Türk Milleti, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu anlamlı, önemli günü çocuklarımıza, ulusumuza ve dünya çocuklarına   "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak armağan etmiştir.

Modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurarak demokratik devrimlerini gerçekleştiren, Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920’de Anadolu’nun ortasında küçük bir kasaba olan Ankara’dan tüm dünyaya  “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Ulusundur” seslenişiyle ilan etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi Atatürk ilke ve devrimleridir. Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün vermeyeceğiz. Aydınlanmanın, bilimin, laikliğin ve Atatürk İlkelerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşlarından biri olduğunu her fırsatta dile getireceğiz.

Emperyalizme boyun eğmeyen, özgürlük, tam bağımsızlık ve parlamenter demokratik rejimi Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli yapan ilerici dinamiklerle kavgalı bir anlayış iş başındadır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında dünyada eşi benzeri olmayan bir rejim yaratılmıştır. Parlamenter demokratik rejim fiilen etkisizleştirilmiş otoriter bir yönetim oluşturulmuştur. Anayasanın temel hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırıldığı, yasama, yürütme ve yargı yetkisinin bir kişide toplandığı bir düzen yaratılmıştır. Hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkeleri ortadan kaldırılmıştır.

 Bugün ulusal bütünlüğü bozacak, ulusal egemenliği tartışmalı hale getirecek, hukuku siyasallaştıracak ve Milli iradeyi tanımaz davranışlar içine girenlerin unutmaması gereken tek bir gerçek vardır o da “halk iradesi”dir.

Kurtuluş mücadelesi ve kurucu meclis iradesiyle emperyalizmin pençesinden kurtularak, bağımsızlığını kazanan halk iradesi, ne sarayın ne de tek bir kişinin iradesine verilmiştir.

Bizler, Tam Bağımsız ve Ulus Egemenliğine dayanan; laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumakta kararlıyız.

Milletimizin aydınlık yarınlarını kucaklamasını istediğimiz çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmeleri, en büyük arzumuzdur.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin kararlarını alan, modern ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran ve devrimlerini gerçekleştirerek ülkemizin tarihine imza atan TBMM’nin ve tüm ulusumuzun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.  

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU