23 MAYIS GREV BİLDİRİSİ ve GREV AFİŞLERİ

23 MAYIS GREV BİLDİRİSİ ve GREV AFİŞLERİ

Hükümetin memurlarla dalga geçer gibi yaptığı 3+3 zammını protesto etmek için,

Tüm çalışanların grevli toplu sözleşmeli sendikal hakları için,

İleri demokrasi vadeden hükümetin, çarpık demokrasi anlayışını gözler önüne sermek için,

Toplu sözleşmeyi sadece katsayı belirlemeye ve yüzdelik ücret artışlarına indirgeyen hükümeti protesto etmek için,

Grev hakkımızı tanımayan, sendikal haklarımızı işlevsiz kılan siyasal iktidarı boykot etmek için,

Aynı iş kolundaki tüm çalışanların işçi-memur ayrımı olmaksızın aynı sendikada örgütlenmesi için,

Kıdem tazminatının kaldırılmasına, esnek ve kuralsız çalıştırılmaya karşı,

Paralı hale getirilen sağlık, sosyal güvenliğin tasfiyesine karşı,

Kamu hizmeti üretmekten çekilen, sağlıktan, ulaştırmaya, eğitimden, güvenliğe birçok kamu hizmetini piyasa koşullarına terk eden devlet için,

4+4+4 gerici eğitim yasasına karşı,

Asgari kölelik ücretiyle açlık ve yoksulluğa mahkûm edilen emekçilerin sesi olmak için,

Emek sömürüsünün olmadığı insan onuruna yaraşır bir yaşam için,

İnsanca yaşanacak ücret ve kalkınmadan hakkımızı almak için,

23 MAYIS’TA ALANLARDAYIZ.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU OLARAK;

Grevli toplu sözleşme hakkı istiyoruz.

Memur, sözleşmeli, asgari ücretli, emekli ve tüm ücretliler için enflasyon ve kalkınmadan payımız olan %25 zam istiyoruz.

Eğitim çalışanlarına yapılan ek ödeme haksızlığının düzeltilmesini istiyoruz.

Sözleşmeli personelin kadroya alınmasını istiyoruz.

Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz.

Sağlık kurumlarına ek ücret ödenmemesini istiyoruz.

Sadaka kültürü yerine çağdaş bir sosyal politika istiyoruz.

Kamu emekçileri, atanmayan öğretmenler, emekliler, güvencesiz çalıştırılanlar, kadınlarımız ile sınavlarla gelecekleri çalınan gençlerimizin hakkını istiyoruz.

Savaşların olmadığı, eşitlik ve barışın hakim olduğu bir dünya istiyoruz.

Ne ABD ne AB tam bağımsız Türkiye istiyoruz.

GELİN 23 MAYIS’TA ALANLAR EMEKÇİLERİN SESİYLE İNLESİN!