23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

Özgür. bağımsız ve gönençli bir yaşamın başladığını simgeleyen ulusal egemenlik düşüncesinin bir sonucu olarak TBMM’nin açılışının 92.yıldönümü ulusumuza kutlu olsun.

Mustafa Kemal karanlık bir işgal dönemini ortadan kaldıran bağımsızlık mücadelesini verirken, ulusal egemenliğe gereken önemin verilmesinin de altını çizmiştir. İstanbul’un işgaline ve Mebusan Meclisinin dağıtılmasına bir tepki olarak Ankara’da TBMM açılmış, emperyalizme karşı ulusuna güvenmek gerektiği gösterilmiştir.

Bugün geldiğimiz noktada ulusal egemenlik haklarımız bir bir emperyalizmin dayatmaları ve saldırıları ile karşı karşıyadır. Özelleştirme adı altında ülkemizin milli servetleri uluslar arası sermayeye peşkeş çekilmekte , topraklarımız dahil olmak üzere ne varsa satılmaktadır.  Cumhuriyet döneminde bin bir zorlukla oluşturulan fabrikalarımız özelleştirilirken, egemenlik haklarımız ekonomik bağımlılık yolu ile elimizden alınmaktadır.

        AKP iktidarı ekonomiyi IMF’ye Dış politikayı AB ile ABD ye endekslemiş durumdadır. Memur. Hizmetli. teknisyen. öğretmenler ile emeklilerimizin maaşlarının az yada çok olduğuna emperyalizmin sözcüleri karışır. fetva verir hale gelmiştir.

       Lozan’da alınan bu ülkenin tapusu Brüksel’de, Washington’da tartışmalı hale getirilmektedir.

      Ulusal egemenlik ilkesinin baş uygulayıcısı olması gereken kamu yönetimi, partizanlık yolu ile hukukun üstünlüğünü ve yasalara saygıyı yok ederek, vatandaşlar arasındaki eşitliği gerici kadrolaşma adına bozmaktadır. 4+4+4 ve benzerleri ile eğitimin birliğini ortadan kaldırmakta, insanları uyguladığı küresel politikalarla yoksulluğa ve açlığa mahkum etmektedir. Ulusal bütünlüğü bozacak, ulusal egemenlik düzenini tartışmalı hale getirecek,hukuku siyasallaştıracak davranışlarını sürdürmekten geri durmamaktadır.

        Birleşik Kamu İş olarak egemenlik haklarımızın elimizden alınmasına, emeğimizin emperyalizme peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz.

 

       Bu düşüncelerle tüm ulusumuzun Ulusal Egemenlik  ve Çocuk Bayramını kutlarız.

                     

                                                                 İsmail TUTOĞLU

                                                                 Genel Başkan