29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÜM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÜM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yılını kutluyoruz.

Çağdaş, demokratik ve laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri 19 Mayıs 1919’da atılmış, 23 Nisan 1920’de ulusal egemenlik anlayışı kabul edilmiş, 29 Ekim 1923’te en büyük devrimimiz olan Cumhuriyet ilan edilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kadroları Anadolu topraklarını işgale karşı korumak ve emperyalist devletlere karşı Tam Bağımsızlığını elde etmek için var gücüyle mücadele ederken diğer yandan da Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmaya başlamışlardır.

Kurtuluş Savaşı sürerken 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırarak resmen Osmanlı İmparatorluğu’na son verilmiştir.  Cumhuriyetin ilanı sonrası köhnemiş birçok yapı ortadan kaldırılmıştır.  Türkiye Cumhuriyeti’nde, bilim ve evrensel hukuk değerlerine aykırı anlayış tasfiye edilmiş, toplumsal yaşama; çağdaş, laik ve bilimsel temelde bir anlayış getirilmiştir. Çağdaş bir devlet ve toplum olma yolunda yapılacak en önemli işlerde biri de laiklik ilkesi Anayasaya koyularak kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır. Atatürk ilke ve devrimler doğrultusunda hukuk, eğitim, sağlık, ekonomi, bilim ve kültürel yaşam yeniden oluşturulmuştur.

Atatürk, Cumhuriyet’in kurucu felsefesini Kastamonu Nutku’nda “Efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en hakiki tarikat, tarikatı medeniyedir. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kâfidir” diye özetlemiştir.

Nice zorluklar ve mücadeleyle kurulan Türkiye Cumhuriyet değerleri bugün tehdit altındadır. AKP iktidarı bugün parlamenter sistemi yok ederek Cumhuriyetin kazanımlarını kaldırmak için var gücüyle çabalamaktadır. Cumhuriyete ve cumhuriyetin kazanımlarına olan rahatsızlığını ne yazık ki her fırsatta göstermektedir.

Bu anlayışa karşı siyasal, sosyal ve ekonomik olarak Cumhuriyet’in devrimci ve aydınlanmacı ruhuyla mücadele edilecektir.  Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarına, bağımsızlık uğruna büyük bedeller ödeyen ulusumuza karşı borcumuzdur.

Birleşik Kamu-İş olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor,  Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini koruyan, sahip çıkan tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU