29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÜM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TÜM ULUSUMUZA KUTLU OLSUN

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 92. yılını, Cumhuriyetin değerini ve kurucusuna duyduğumuz saygı ve sevgiyle kutuluyoruz.

Misakı Milli sınırları içerisinde, Ulusumuzun Atatürk’ün etrafından kenetlenmesiyle yürütülen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması ve vatanımızı işgalden kurtararak aydınlığa çıkaran başarının adıdır, Cumhuriyet’in kurulması.  Kurtuluş savaşı ve Cumhuriyetin kurulması tarihin ender kaydettiği bir başarıdır.

 Ulusumuz, Kurtuluş Savaşı’yla düşmandan, Cumhuriyet’le çağ dışılıktan kurtulmuş; Osmanlı saltanatı yerine halk egemenliği,  teokrasinin yerine laiklik, dikta rejimi yerine de demokrasi uygulamaya konulmuştur.   Nice zorluklar ve mücadeleyle kurulan Cumhuriyet bugün tehdit altında.   Demokrasiyi amaç değil, kendi ümmetçi anlayışlarını gerçekleştirmek için araç olarak gören zihniyet işbaşındadır.  Geçmişte manda yönetimini savunanlar ile bugün emperyalizmin önünü sınırsızca açanlar aynı zihniyetin devamıdır.   Geçmişte olduğu gibi bugün de aynı zihniyet emperyalist güçlerin de desteğiyle, Lozan Antlaşması’yla elde edilen kazanımları pervasıza yok etmeye çalışmaktadır.   Yaşadığımız dönem, siyasal iktidarın faşizan politikalarının, her türlü hak gaspının ve hukuksuzluğun yaşandığı, yargının ve adaletin çöktüğün bir dönem olarak tarihteki yerini almıştır.

Cumhuriyet rejiminin temel nitelikleri tartışmaya açılmakta, üniter devlet yapısı hedef alınarak yok edilmek istenmektedir.  Atatürk ilke ve devrimler doğrultusunda oluşturulan hukuk, eğitim, sağlık, ekonomi, bilim ve kültürel yaşam terk edilerek, Türkiye karanlığa doğru sürüklenmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün dış politika da Yurtta Sulh, Cihanda Sulh hedefinden hızla uzaklaştırılarak ucu açık bir belirsizliğe götürülmek istenmektedir.  Siyasal iktidarın, Ortadoğu aktör ve rol kapmak uğruna ülkemizi başta Ortadoğu’da Suriye olmak üzere bir bataklığa çekmektedir.   Komşularımızla sıfır sorun diye yola çıkan siyasal iktidarın sıfır toplamı etrafımızı bir ateş çemberine dönüştürerek Cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar ülkemizin düşman edinmesine neden olmuştur.   Siyasal iktidar, emperyalist güçler ve onların dünyayı paylaşma hırslarının adeta taşeronluğunu yaparak ülkemizi büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir.

 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldıran Türk Ulusu, 1 Kasım 2015 seçimlerinde de tek parti iktidarı ve başkanlık sistemiyle padişahlık rejimine özlem duyanları tarihin çöp sepetine atacaktır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ve devrimleri her koşulda sahip çıkılması bilinciyle hareket edeceğiz.    AKP karşısında; siyasal, sosyal ve ekonomik olarak Cumhuriyet’in devrimci ve aydınlanmacı ruhuyla mücadele edilecektir.  Bu, Atatürk ve dava arkadaşlarına, bağımsızlık uğruna büyük bedeller ödeyen ulusumuza karşı borcumuzdur.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak;  Atatürk’ün ve onun kurduğu Cumhuriyetin vatandaşları olarak her türlü tehlikenin farkındayız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.  Sonuna kadar Cumhuriyeti ve devrimlerinin koruyucusu olunacaktır.

Birleşik Kamu-İş olarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyor,  Cumhuriyeti ve Atatürk devrimlerini koruyan, sahip çıkan tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz.

 BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU