3. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

3. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulunun 27.08.2021 tarihli kararı gereğince, 3. Olağan Genel Kurulunun 17 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da Kızılay, Şht. Adem Yavuz Sk. No:14 D:14, 06420 Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 18 Eylül 2021 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1-    Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

2-    Divan Kurulunun Oluşturulması

3-    Genel Başkanın Açılış Konuşması

4-    Konukların Konuşması ve Mesajların Okunması

5-    Yönetim çalışmalarının ve Mali Raporları ile Denetim ve Disiplin Kurulu Raporlarının Görüşülmesi ve İbrası

6-    Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Konfederasyon Üst Kurul Delegelerinin Seçimi

7-    Dilek ve Temenniler.

 TAPU ÇEVRE YOL-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU