3.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

3.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

  3.OLAĞAN GENEL KURUL   İLANI

           

            Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulunun 19.11.2014 tarih ve 76 sayılı kararı gereğince, 3. Olağan Genel Kurulunun 13-14 Aralık 2014 tarihinde saat 10.00’da Sürmeli Otel Konferans Salonu’nda ( Cihan Sok. No:6 Sıhhiye/Ankara) adresinde aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 20-21 Aralık 2014 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEM:

1- Yoklama ve Açılış

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının Okunması

3- Divan Kurulunun Seçimi

4- Genel Başkanın Konuşması

5- Konukların Tanıtılması ve Konuşmaları

6- Yönetim Kurulu Çalışma ve Mali Raporların Görüşülmesi ve İbrası

7- Denetim Kurulu Raporunun Görüşülmesi ve İbrası

8- Disiplin Kurulu Raporunun Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

9- Tahmini Bütçenin Müzakeresi ve Kabulü

10- Tüzük Değişiklik Önergelerinin Görüşülmesi

11- Genel Kurul Karar Önerilerinin Görüşülmesi

12- Zorunlu ve Diğer Organların Seçimi

13- Dilek ve Öneriler

14- Kapanış