3600 EK GÖSTERGEYE EVET KAMU EMEKÇİLERİ ARASINDA AYRIMA HAYIR!

3600 EK GÖSTERGEYE EVET KAMU EMEKÇİLERİ ARASINDA AYRIMA HAYIR!


Kamu emekçilerinin sorunları 3600 ek gösterge ile örtülemeyecek kadar büyük ancak 3600 ek göstergenin verilmesi kısmen nefes almalarını sağlayacaktır.

AKP iktidarının seçim sürecinde verdiği 3600 ek gösterge sözünü hatırlatıyoruz. Kamu emekçileri 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanlara verilmesini beklemekte siyasi partilerin seçimlerden önce verdikleri sözleri tutmalarını istemektedir. Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru verilen sözlerin tutulmasını beklemektedir.

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık, Eğitim, Öğretim ve Bilim, Sağlık ve Sosyal, Yerel Yönetim, Basın Yayın ve İletişim, Kültür ve Sanat, Bayındır İnşaat ve Köy, Ulaştırma, Tarım Ormancılık, Enerji Sanayi ve Madencilik ve Diyanet ve Vakıf hizmetleri kollarındaki çalışanların beklentilerinden biri 3600 ek göstergesinin hayata geçirilmesidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43. maddesinin B bendinde ek göstergenin hangi hizmet sınıflarına verileceği düzenlenmiştir. Ek gösterge sadece hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen, idareci vb. gibi sadece bir kısım kamu emekçisini kapsıyor. Kamu emekçilerinin, ek gösterge sorunu birçok kamu görevlisini, meslek gurubunu ilgilendirmektedir. Bu düzenlemenin bazı meslekleri kapsaması kamu emekçileri arasında ayrımcılık yaratmaktadır. Anayasanın eşitlik ilkesine uygun olarak tüm kamu emekçilerini kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.

Ülkemizde ekonomik ve sosyal yaşam şartları her geçen gün kötüye gitmektedir. Kamu emekçileri, emekli olduktan sonra aldıkları emekli maaşıyla geçinememektedir. Ekonomik kriz çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde ilerlerken emekli olan bir kamu çalışanı ay sonunu zor getirmektedir.

Ve diyoruz ki;

Kamu emekçilerinin temel ücreti ya da net ücreti emekli olduğunda alacakları maaşın da belirlenmesi demektir. Yapılan tüm yan ödemeler, emekli olunduğunda hiçbir şekilde kamu emekçilerinin maaşına yansımamaktadır. Kamu emekçileri; 4B, 4C, 4A diye birbirlerinden ayrılarak zaten emeklerinin karşılığı olamayacak olan ücretleri arasında derin uçurumlar yaratılmıştır.

Ülkemizde 3, 5 milyon memur ile 1,9 milyon memur emeklisi hem şuanda hem de emekli olduktan sonra geçim sıkıntısı yaşamaktadır. 

Kamu emekçileri, emeklilik ek göstergelerinin yükseltilmesiyle adaletsizliğin kısmen ortadan kalkacağını düşünmektedir.

Siyasi partilerin seçim öncesindeki kamu emekçilerine verdikleri sözler seçimler sonrasında unutulmamasını ve görmezden gelinmemesini istiyor. 

Memurların aylık ücretlerini, emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini düzenleyecek olan 3600 ek göstergenin tüm siyasi partiler tarafından desteklenmesini beklemektedir.

Bu düzenlemeden hâlihazırda emekli olmuş kamu emekçilerinin de yararlanmasını bekliyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak bütün iş koşullarında çalışan kamu emekçilerinin beklentilerinin özlük haklarının düzenlemeler ve ekonomik şartlarının iyileştirilmesi olduğunu belirtiyor, 3600 ek göstergenin tüm kamu çalışanların faydalanmasını sağlayacak yasal düzenleme yapılmasını bekliyoruz.  

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU