ABD Emperyalizminin Karşısında Halkçı, Kamucu Bolivarcı Devrimin ve Venezuela'nın Emekçi Halkının Yanındayız!

ABD Emperyalizminin Karşısında Halkçı, Kamucu Bolivarcı Devrimin ve Venezuela'nın Emekçi Halkının Yanındayız!

21. yüzyılda emperyalizm bütün dünyada savaş, kan, açlık ve yoksulluk ile sonuçlanan politikalarıyla ezilen ülkelere saldırmaya devam etmektedir. Ortadoğu’da emperyalist işgaller ve etnik bölücülüğün ihracı, Afrika’da iç savaşların desteklenmesi, Latin Amerika’da ekonomik yaptırımlar ve darbe girişimleri ile dünyayı dizayn etmeye çalışmaya devam etmektedir.

Biz emperyalizmi kendi bölgemizden ve ülkemizden çok iyi tanıyoruz. Emperyalizmin dünya üzerinde kazandığı her mevzinin Türkiye’de emekçi halk kitlelerinin haklarında, bağımsızlık ve demokratiklik mücadelemizde önemli bir kayıp anlamına geldiğini, bizi yoksulluk ve vahşete bir adım daha yaklaştırdığını çok iyi biliyoruz.

Bu nedenle,

Dünyanın her yerinde emperyalist politikalara direnen bütün halkların yanındayız!

Bugün ABD emperyalizmi karşısında direnen Venezuela halkının yanındayız!

Amerikancı bir darbeyle iktidardan düşürülmeye çalışılan kamucu, halkçı, Bolivarcı geleneğin yanındayız!

Yaşasın emperyalizme karşı direnenlerin birliği!

Yaşasın tam bağımsız Türkiye!  

Birleşik Kamu-İş 

Merkez Yönetim Kurulu