AKP HÜKÜMETİ GERÇEK ENFLASYONU ÇARPITMAKTAN VAZGEÇMELİDİR !

AKP HÜKÜMETİ GERÇEK ENFLASYONU ÇARPITMAKTAN VAZGEÇMELİDİR !


AKP iktidarı ekonomik krizi yok sayan anlayışından ve TÜİK’in enflasyon hesaplarında kullandığı parametreleri değiştirmekten vazgeçmelidir.

TÜİK’in konut, gıda, içecek gibi kalemlerle derlediği ve enflasyonu hesaplamada kullandığı verilerde, manipülasyon yaptığı açıktır. Hükümet, enflasyon ile değil enflasyon sepetiyle mücadele ederek enflasyon rakamlarını olduğunda farklı çıkarmaktadır.

AKP iktidarının, resmi enflasyon oranlarındaki düşüş iddialarına karşılık gerçekler farklıdır. Eriyen maaşlar, artan borçlar, artan işsizlik ve gıda artışları emekçilerin gerçek gündemidir. Emekçiler; temel besin maddelerini dahi karşılayamaz duruma gelmiştir.

Hayat pahalılığı yurttaşlarımızın açlık ve yoksullukla boğuşmasına neden olmaktadır. 2019 yılında yıllık enflasyon (geçen yıl aralık ayı ile bu yıl aralık ayı karşılaştırıldığında) yüzde 11,8 oldu. Yıllık ortalamalara göre ise yüzde 15,45 olarak gerçekleşti. 

Buna karşılık kamu emekçilerinin maaşlarına yapılacak zam yüzde 5,56 ile sınırlı kalacaktır. Bu oran; kamu emekçilerinin, bırakın 2019 yılının tümündeki enflasyon kayıplarını, 2019 yılının ikinci yarısında yaşanan yüzde 6,5 oranındaki toplam enflasyondan bile daha düşüktür.

Yandaş sendikanın altına imza attığı zam oranı, enflasyonu bile karşılamaktan uzaktır.

Ortalama enflasyona göre baktığımızda yapılacak bu zamma rağmen, kamu emekçilerinin ücretlerinde 1 Ocak 2020 itibariyle reel olarak yüzde 8,56 oranında bir erime yaşanacaktır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak enflasyonla birlikte bu erime daha da hızlanacaktır!

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ocakta yapılacak zam ise yüzde 6,5 düzeyinde kalacaktır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak aralık ayında temel gıda maddelerini esas alarak yaptığımız gıda enflasyonu araştırmamıza göre yıllık gıda harcamalarındaki artış %42,6 olarak gerçekleşti. Tüm kamu çalışanlarının gerçek enflasyonu gıda da yaşanan artış oranıdır.

Bugüne kadar temel tüketim maddelerine yapılan zamlar ve vergi artışları, binbir zorlukla geçimlerini sağlayan yoksul emekçi ailelerin günlük yaşam koşullarını hiç olmadığı kadar zorlaştırmıştır. Bu durum umutsuz ve mutsuz milyonlar yaratmaktadır.

Yurttaşlar; ekonomik krizi çarşıda, pazarda, marketlerde ve alışverişin yapıldığı tüm noktalarda ağır şekilde hissetmektedir.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları tartışmalara yol açmaktadır. Enflasyonun gerçekten düştüğüne inanan yurttaşların sayısı giderek azalmaktadır. TÜİK’in enflasyonu bilerek düşük ölçtüğü, bir diğer ifadeyle rakamları manipüle ettiği oldukça yaygın bir görüş haline gelmiştir.

Ülkemizde işçi, memur ve emeklilerin yıllık zam oranları, büyük ölçüde çarpıtılan rakamlara göre belirlenmektedir.  Ancak resmi olarak açıklanan enflasyon ile emekçilerin enflasyonu arasında çok ciddi bir uçurum var.  Kamu emekçilerinin ve halkın gündemi bu rakamların üstünde seyretmektedir.

AKP iktidarı; yaşanan ağır tabloyu ve TÜİK istatistiklerini çarpıtarak, ekonomik koşulları görmezden gelmeyi sürdürmekten vazgeçmelidir.

Ekonomik krizin her geçen gün ağırlaştığı koşullarda AKP iktidarı enflasyon rakamlarıyla oynayarak ekonomik krizi örtemeyeceğini anlamalıdır.

AKP iktidarını; kamu emekçilerinin ve SGK çalışanlarının ücret artışlarını manipüle edilen enflasyona göre değil gerçek enflasyona göre belirlemeye davet ediyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; çarşıda, pazarda ve mutfakta yaşanan gerçek enflasyon ile resmi enflasyon rakamlarının birbirinden çok farklı olduğuna dikkat çekiyoruz ve tüm kamu emekçilerini, hakkını aramak için her tür demokratik ve meşru zeminde mücadele yürütmeye çağırıyoruz.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ 

MERKEZ YÖNETİM KURULU