AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMLARI İLE HALKIN ENFLASYONU BİRBİRİNİ TUTMAMAKTADIR!

AÇIKLANAN ENFLASYON RAKAMLARI İLE HALKIN ENFLASYONU  BİRBİRİNİ TUTMAMAKTADIR!


AKP iktidarının ülkeyi ağır bir ekonomik krize sürüklediği bilinmektedir ve iktidarın yurttaşları içine soktuğu gıda enflasyonu her geçen gün ağır koşullarda ilerlemektedir.

Dünya ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüsü hem ekonomik krizi hem de enflasyonu artırmaktadır. Koronavirüs salgını nedeniyle halkın büyük bir bölümünün sokağa çıkma yasakları, işsizlik ve diğer nedenlerle evine kapandığı nisan ayında tüketim harcamalarındaki belirgin düşüşe rağmen gıda fiyatlarında artış devam etmektedir.

Bu rağmen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayında enflasyonun yüzde 10.94 olduğunu açıkladı. Enflasyon Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,16; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleştirmiştir.

AKP iktidarının ekonomik krizi ve salgının yurttaşların mutfağına etkisini yok sayan anlayışından vazgeçmelidir.

TÜİK, enflasyon hesaplarında kullandığı parametreleri değiştirerek gerçek enflasyonu düşüremez. AKP iktidarı enflasyonu gıdayı ucuzlatarak değil, halkın en fazla tükettiği mal ve hizmetlerin ağırlığını değiştirerek yapmaktadır.

TÜİK enflasyon hesaplama paketinde gıda, konut ve ulaştırma ile giyimin ağırlıkları düşürülmektedir.  Vatandaşı etkileyen ana unsurların dağılımının düşürerek hükümet enflasyonu olduğundan daha düşük göstermektedir.

TÜİK’in konut, gıda, içecek gibi kalemlerle derlediği ve enflasyonu hesaplamada kullandığı verilerde, manipülasyon yaptığı açıktır. Hükümet, enflasyon ile değil enflasyon sepetiyle mücadele ederek enflasyon rakamlarını olduğunda farklı çıkarmaktadır.

AKP iktidarının, resmi enflasyon oranlarındaki düşüş iddialarına karşılık gerçekler farklıdır. Eriyen maaşlar, artan borçlar, artan işsizlik ve gıda artışları emekçilerin gerçek gündemidir. Emekçiler; temel besin maddelerini dahi karşılayamaz duruma gelmiştir. Hayat pahalılığı yurttaşlarımızın açlık ve yoksullukla boğuşmasına neden olmaktadır.

Bugüne kadar temel tüketim maddelerine yapılan zamlar ve vergi artışları, binbir zorlukla geçimlerini sağlayan yoksul emekçi ailelerin günlük yaşam koşullarını hiç olmadığı kadar zorlaştırmıştır. Bu durum umutsuz ve mutsuz milyonlar yaratmaktadır.

AKP iktidarı; yaşanan ağır tabloyu ve TÜİK istatistiklerini çarpıtarak, ekonomik koşulları görmezden gelmeyi sürdürmekten vazgeçmelidir.

Ekonomik kriz koşullarında günlük yaşam mücadelesi sürdüren emekçiler ve yoksullar koronavirüsü nedeniyle daha da zorlu koşullar yaşamaktadır. Yurttaşlar; ekonomik krizin ve salgının etkisini alışverişin yapıldığı tüm noktalarda yaşamaktadır.

TÜİK araştırması, gıda fiyatlarında yaşanan yükselişten en büyük zararı, gelirinin büyük bölümünü gıdaya ayırmak zorunda olan ve enflasyona karşı herhangi bir koruması bulunmayan ücretlilerin ve yoksulların yaşadığı gerçek enflasyonun boyutunun ortaya koymayı amaçlamalıdır.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; çarşıda, pazarda ve mutfakta yaşanan gerçek enflasyon ile resmi enflasyon rakamlarının birbirinden çok farklı olduğuna dikkat çekiyoruz. 

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

MERKEZ YÖNETİM KURULU